Zapraszamy na bezpłatne zajęcia jedno i dwudniowe do CEEiK Salamandra w Myśliborzu, istnieje możliwość refundacji kosztów dojazdu.

Zajęcia dwudniowe w reżimie sanitarnym możliwość noclegów dla 23 osób łącznie z opiekunami.

Zajęcia jednodniowe dopuszczalne 40 osób, możliwość podziału na grupy oraz zajęcia terenowe.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Ossowska tel. 509 76 15 83 lub 71 364 27 58.

O dofinansowaniu dojazdu decyduje kolejność i liczba zgłoszeń.


Serdecznie zapraszamy.