DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH edukuje!

Drodzy miłośnicy przyrody!

„Łabędź zaplątany w żyłki wędkarskie”, „łabędź chyba zjadł żyłkę” lub „łabędź z dziwnym skrzydłem pływa po stawie” - to opisy ptaków podawane często przez osoby interweniujące w ich sprawie i zgłaszające się z prośbą o pomoc do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Myśliborzu. Ośrodek działa przy Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych od 1998 roku. Po latach doświadczeń opiekunowie azylantów doszli do wniosku, że najlepszą pomocą dla zwierząt jest nieszkodzenie im w ich naturalnym środowisku.


   Stąd Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych rozpoczął akcję plakatową „Pomagam, nie szkodzę!”, której celem jest edukacja społeczeństwa na temat szkodliwego działania na przyrodę pozostawianych nad brzegami zbiorników śmieci oraz niewłaściwego dokarmiania ptaków wodnych. W tym celu nasza jednostka nawiązała współpracę z gminami leżącymi na terenach parków krajobrazowych Dolnego Śląska, które otrzymają plakaty i rozpropagują je w swoim otoczeniu.
Nasza roztropność, wrażliwość przyrodnicza, a przede wszystkim świadomość ekologiczna wpływa na stan przyrody, którą obserwujemy dookoła. Dajmy dobry przykład młodszym pokoleniom:

Pomagajmy, a nie szkodźmy!

Pobierz plakat w wersji elektronicznej i świeć dobrym przykładem!