1 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków – święto, które zostało ustanowione w 1906 r. Koordynatorem światowych obchodów jest BirdLife International – międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną ptaków oraz ich siedlisk, a partnerem w Polsce jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Współcześnie dziko występujące w Unii Europejskiej ptaki chronione są poprzez m.in. unijną Dyrektywę Ptasią. Ze względu na silnie rozwinięte migracje ptaków, obecne działania ochronne prowadzone są na poziomie międzynarodowym.


   Międzynarodowy Dzień Ptaków to doskonały czas na to aby przypomnieć, jak dużą rolę te zwierzęta odgrywają w naszym życiu, a także mówić o tym, jakie niebezpieczeństwa im zagrażają oraz zachęcać do współudziału w ochronie ptaków i ich siedlisk. Pomóc może każdy z nas: zimą - montując na balkonie karmik i poidełko, a wczesną wiosną - w swoim ogrodzie powiesić budkę lęgową. Można też zadbać o obecność drzew owocowych lub krzewów zapewniających ptakom pokarm. Warto również pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu okien w domach, biurowcach czy przystankach autobusowych, tak, aby stały się one widoczne dla ptaków, ponieważ dużym problemem jest zderzanie się ich za szklanymi powierzchniami. Istotne jest także dzielenie się informacjami z własnych obserwacji. W ostatnich latach bardzo popularny stał się tzw. birdwatching - hobby polegające na obserwowaniu ptaków gołym okiem lub za pomocą lornetki, wykonywaniu zdjęć przy jednoczesnym zgłębianiu wiedzy na temat ich wyglądu, głosów, zachowań i biologii. Miłośnicy tej formy spędzania wolnego czasu często nazywani są ptasiarzami lub ptakolubami. Dla wielu osób, szczególnie na Wyspach Brytyjskich gdzie liczbę obserwatorów szacuje się na ponad 3 miliony, obserwacja i poznawanie ptaków stały się pasją i życiowym wyborem.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ptaków zachęcamy by uważniej przyjrzeć się ptakom, usłyszeć ich radosny śpiew, zaobserwować piękne ubarwienie czy ciekawe ptasie zachowania. Aby to zrobić nie trzeba planować dalekich wypraw – na początek z odrobiną uwagi i cierpliwości zajrzyjmy do własnego ogrodu czy miejskiego parku. Można to robić o każdej porze roku, a największą różnorodność obserwacji uzyskamy podczas wiosennych i jesiennych migracji.
Doskonałym miejscem do obserwacji są tereny parków krajobrazowych. W Parku Krajobrazowym Doliny Bobru stwierdzono 110 gatunków ptaków lęgowych, wiele z nich to gatunki chronione i rzadkie. Spotkać tu można ptaki związane z siedliskami wodnymi, do najciekawszych należą żyjące nad rzekami: zimorodek i pluszcz. Ponadto występują tu także: tracz nurogęś, kormoran zwyczajny, czapla siwa. W okresie zimy rzeka Bóbr stanowi zimowisko dla perkozka zwyczajnego, tracza bielaczka i innych gatunków ptaków wędrownych. Zróżnicowane typy lasów na obszarze parku stanowią doskonałe siedlisko dla wielu gatunków ptaków, z których warto wymienić: dzięcioła czarnego, dzięcioła zielonego, pełzacza leśnego, zniczka zwyczajnego, włochatkę, sóweczkę i puchacza.
W Rudawskim Parku Krajobrazowego na obserwacje warto wybrać się nad Karpnickie Stawy, stawy w Bukowcu czy Dolinę Janówki, są to tereny bardzo różnorodne pod względem awifauny, można tu zaobserwować m.in. perkozy dwuczube, czaple siwe, trzciniaki. W całym parku stwierdzono występowanie 136 gatunków ptaków, na tę różnorodność wpływ mają właśnie obszary podmokłe, drobne cieki, stare drzewa i tereny łąkowe z którymi związanych jest wiele gatunków lęgowych.