Z ptasiego ogródka poznajemy ptaki mieszkające blisko nas:

„Bo już bocian przyleciał do rodzinnej sosny.
I rozpiął skrzydła białe, wczesny sztandar wiosny”

fragment „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza

Bocian biały (Ciconia ciconia), potocznie nazywany boćkiem, od wieków stanowi symbol krajobrazu rolniczego nie tylko naszego kraju ale całej Europy. Nazwa ciconia w języku łacińskim oznacza bociana. Ptak ten zimuje w Afryce, a gniazduje w Europie, zachodniej Azji i w południowej Afryce. Bocian lecąc z zimowiska do miejsca lęgowego pokonuje trasę około ośmiu tysięcy kilometrów. Co ciekawe, w diecie bociana przeważają gryzonie i bezkręgowce (dżdżownice, owady i ich larwy), natomiast żaby stanowią nieliczny składnik pokarmu. Te płazy miały znaczenie w diecie boćka dawniej, kiedy zaraz po przylocie z zimowisk, na przedwiośniu, ptaki żerowały w rozlewiskach obfitujących w żaby. Jednak obecnie żab jest coraz mniej, stąd i jadłospis bociana także się zmienił.

Co czwarty bocian biały to mieszkaniec Polski, jednak na ten gatunek czyhają liczne zagrożenia związane z:
- drapieżnictwem (kuny domowe),

- kolizjami z liniami elektroenergetycznymi,

- porażeniami prądem,

- wędrówkami dalekodystansowymi tych ptaków (strzelanie do przelatujących ptaków- praktykowane często w Libanie, Syrii, kolizje z siłowniami wiatrowymi),

- utratą miejsc lęgowych (likwidacja słupów energetycznych z gniazdami lub platformami lęgowymi, remonty dachów budynków, na których gniazdują bociany),

- ograniczanie areałów żerowiskowych, zmniejszanie obfitości pokarmu (m.in. melioracja, regulacja rzek, intensyfikacja rolnictwa).

Czy wiesz, że:

- długość ciała dorosłego bociana : 95-110 cm, masa ciała: 2,5 – 4,5 kg,

- rozpiętość skrzydeł dorosłego bociana białego waha się w zakresie 170- 210 cm,

- bocian też produkuje wypluwki, tak jak sowy, mewy czy kraski,

- gniazdo bociana ma średnicę od 90- 150 cm, wysokość do 200 cm, może ważyć ponad tonę, samica składa w nim 3-5 jaj,

- w Polsce gnieździ się ponad 40 tysięcy par bociana białego (populacja światowa szacowana jest na około160 tysięcy par lęgowych),

- największa w Polsce kolonia lęgowa bociana białego znajduje się we wsi Żywkowo na Warmii (gniazduje tam 36 par ptaków),

- 31-go maja obchodzimy Dzień Bociana białego.