W dniu 23 listopada 2011r. w Lwówku Śląskim odbyła się konferencja przyrodnicza wspólnie zorganizowana przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra i Nadleśnictwo Lwówek Śląski.


Spotkanie odbyło się w ramach Międzynarodowego Roku Lasów 2011. Tematem przewodnim konferencji była ochrona drzew. Zaprezentowano informacje na temat różnych form ochrony przyrody, działań realizowanych na terenie parków krajobrazowych i nadleśnictw, gospodarki leśnej, specjalistycznej wycinki i pielęgnacji drzew. Wykonywania operatów dendrologicznych oraz edukacji ekologicznej. Uczestnikom spotkania przybliżono z tego zakresu zagadnienia prawne i administracyjne. Podczas konferencji podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych reprezentowanym przez Dyrektora Pana Piotra Śniguckiego, a Nadleśnictwem Lwówek Śląski reprezentowanym przez Nadleśniczego Pana Tadeusz Łozowskiego.