Ruszyła tegoroczna edycja „Akacji Żaba”  na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” organizowana przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.


     To już VII edycja tej akcji. Płazy obudziły się ze snu zimowego i ruszyły w poszukiwaniu zbiorników rozrodczych. W dniu 5 marca 2012 na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” rozpoczęła się kolejna edycja „Akcji Żaba”. Nasz program edukacyjno-ochronny ma na celu zmniejszenie strat w populacji płazów Parku przekraczających wiosną drogi o intensywnym ruchu kołowym. W tym roku pierwszy płaz – osobnik żaby trawnej – pojawił się w pułapce chwytnej na przejściu koło Czatkowic już 9 marca. Jak wiadomo – jedna żaba wiosny nie czyni – ale ta odważna żaba zwiastowała rychłe rozpoczęcie dorocznej wędrówki. Wędrówki najeżonej wieloma niebezpieczeństwami - ale niezbędnej dla przetrwania 11 gatunków chronionych płazów.

 


Zabezpieczyliśmy pięć miejsc migracyjnych przy drogach krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie gmin Milicz oraz Krośnice:


Przejście Sułowskie: droga Sułów – Łąki
Przejście Krośnickie: droga Czarnogoździce - Milicz
Przejście Czatkowickie: droga Czatkowice – Wierzchowice
Przejście Gądkowickie: droga Gądkowice – Potasznia
Przejście Miłochowickie: droga Miłochowice - Milicz


Aż 117 uczniów – wolontariuszy podzielonych na 25 drużyn (wraz z opiekunami) ze szkół: Podstawowej Nr 2 w Miliczu, Podstawowej w Krośnicach, Podstawowej w Czatkowicach, Podstawowej we Wziąchowie Wielkim oraz Podstawowej w Sułowie przenosi schwytane w pułapki płazy na druga stronę dróg – do najbliższych zbiorników wodnych. Bezpośrednim koordynatorem Akcji jest pracownik terenowy DZPK – starszy strażnik Zdzisław Rogowski.


Już miesiącach zimowych 2012 przygotowywaliśmy dzieci i młodzież podczas prezentacji ekologicznych w poszczególnych szkołach Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Ponad 1300 uczniów poznało biologię płazów i metody ich ochrony krajowych. Teraz nadszedł czas na konkretne działania w terenie. Pomagając płazom – pomagamy sobie samym!


W ramach Akcji współpracujemy z zarządcami dróg, Komendą Powiatową Policji w Miliczu, Nadleśnictwem Żmigród  oraz Nadleśnictwem Milicz.


Środki potrzebne na realizację Akcji Żaba 2012 pochodzą z także z zasobów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.