Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, w dniach 27 i 28 września 2014 roku  uczestniczył w XV edycji  Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie.

Święto miodu w Przemkowie, na stałe wpisało się w kalendarz imprez Dolnego Śląska i oczywiście już od 15–u lat uczestniczymy w dwudniowych spotkaniach z pszczelarzami oraz społeczeństwem naszego regionu, a przede wszystkim uzyskujemy możliwość realizacji i kontynuacji programu edukacji przyrodniczej, wśród wszystkich zainteresowanych – odwiedzających specjalistyczne – edukacyjne stoisko DZPK Wrocław.

W br., nasze stoisko cieszyło się ogromną popularnością, czego dowodem jest odwiedzenie stoiska i uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach sprawnościowych i konkursach edukacyjnych, ponad 350-ga dzieci, w tym 45 osób skorzystało z zajęć przyrodniczych w bunkrach poradzieckich (zimowisko nietoperzy) w miejscowości Wilkocin. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych już od 2012 roku nagradza pszczelarzy, których pasieki zarejestrowane są na terenie jednego z 12-u Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska. W br., została nagrodzona pasieka „WĘDROWANA” Pana Bazylego Chomiak, który najefektywniej włączył się w ochronę wrzosowisk oraz realizuję programu edukacji przyrodniczej w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Oczywiście kolejną edycję Święta Miodu, mieliśmy przyjemność współorganizować z naszymi przyjaciółmi z Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Nr 30 w Przemkowie, którzy na obszernej wystawie fotografii, pucharów, interesujących egzemplarzy ichtiofauny, uzyskanych nagród, zaprezentowali niezwykle ciekawą historię Koła, prowadzoną działalność w obszarze gospodarki rybacko-wędkarskiej w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, a także w zakresie prowadzonej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Dolnego Śląska. W br., DZPK Wrocław nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Natura i Człowiek. Podczas Dolnośląskiego Święta Miodu w Przemkowie, przygotowano wspólne stoisko, na którym prezentowano różnorodność świata dzikich pszczół, a przede wszystkim przekonywano odwiedzających o znaczeniu dzikich zapylaczy oraz ich nieagresywnym charakterze. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Obejrzeć można było m.in. makiety gniazd trzmieli, pułapki gniazdowe murarki ogrodowej oraz porównanie gniazd pszczoły miodnej z gniazdem trzmiela ziemnego. Największą sensację sprawiała gablota prezentująca największe polskie osy – szerszenie, które udostępniono dla porównania wielkości z pozostałymi owadami.