W dniu 15 października 2016 na terenie zabytkowego kompleksu folwarcznego pałacu Aleksandrów i Stajni Samotwór w Parku Krajobrazowym „Dolina Bystrzycy” miała miejsce impreza plenerowa EKOPIKNIK jako podsumowanie działań ekologicznych w Parku Krajobrazowym „Dolina Bystrzycy” prowadzonych od 1 czerwca do 15 października 2016 przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki i Rekreacji Konnej „Szlachetna Półkrew” w ramach Projektu „Dla Doliny Bystrzycy”. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych na swoim stoisku przeprowadził dla uczestników praktyczne zajęcia edukacyjne: odciskanie tropów dzikich zwierząt i odlewanie ich w gipsie, budowa domków dla pszczołowatych, rozpoznawanie kwiatów oraz owoców krzewów i  drzew dziko rosnących w parkach krajobrazowych a także koło wiedzy przyrodniczej. Zarówno dzieci jak i dorośli uczestniczący w imprezie z dużym zaangażowaniem konstruowali, odciskali, odlewali i rozwiązywali zadania przyrodnicze. Mieli także możliwość zobaczyć z bliska bielika, wydrę, bobra, dzięcioła dużego i czaplę siwą – preparaty edukacyjne DZPK.