Poniżej przedstawiono lokalizację miejsc szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa wodnego na obszarach dolnośląskich parków krajobrazowych. Listę zestawiono w oparciu o informacje pozyskane z urzędów gmin, innych instytucji oraz analizy własne. Miejsca szczególnie niebezpieczne zostały oznakowane w terenie tablicami ostrzegawczymi "zakaz kąpieli" (we współpracy z zarządcami terenu).
1     PK Chełmy, Bogaczów - staw ppoż. (dz. 993, obr. Męcinka)
2     PK Chełmy, Kwietniki - staw w parku wiejskim (dz. 59)
3     PK Chełmy, Muchów - staw przy drodze woj. nr 365 do Jeleniej Góry (dz. 427)
4     PK Chełmy, Nowa Wieś Wlk. - staw leśny przy drodze do Muchowa (dz. 483, obr. Muchów)
5     PK Chełmy, Pogwizdów - staw w parku zabytkowym (dz. 512/8)
6     PK Chełmy, Pomocne - staw rybny (dz. 595/1)
7     PK Chełmy, Pomocne - staw rybny (dz. 680/1)
8     PK Dol. Bobru, Pilchowice - skałka na cyplu Jez. Pilchowickiego (dz. 330/3)
9     PK Dol. Bystrzycy, Borzygniew - rzeka Bystrzyca w rejonie mostu drogowego (dz. 110/9)
10   PK Dol. Bystrzycy, Domanice - rzeka Bystrzyca w rejonie mostu drogowego (dz. 503/1 AM-5)
11    PK Dol. Bystrzycy, Jez. Mietkowskie - linia brzegowa (dz. 427/60-61, obr. Domanice)
12    PK Dol. Bystrzycy, Kamionna - jaz na Bystrzycy, przy drodze leśnej do Okulic (dz. 212)
13    PK Dol. Bystrzycy, Kąty Wrocł. - d. żwirownia w Cichej Dolinie (dz. 23/2 AM-24)
14    PK Dol. Bystrzycy, Kąty Wrocł. - jaz przy ujściu Czarnej Wody do Bystrzycy (dz. 29 AM-24)
15    PK Dol. Bystrzycy, Mietków - rzeka Bystrzyca w rejonie mostu drogowego (dz. 419 AM-3)
16    PK Dol. Bystrzycy, Skałka - jaz na Bystrzycy (dz. 23)
17    PK Dol. Jezierzycy, Wrzosy - grobla między stawami Dolnym i Górnym (dz. 511/124)
18    Przemkowski PK, Buczyna - śródleśne zbiorniki wodne (dz. 356)
19    Przemkowski PK, Buczyna - śródleśny zbiornik wodny (dz. 2/3)
20    Przemkowski PK, Ostaszów - d. żwirownia (dz. 284/3)
21    Przemkowski PK, Przemków - kąpielisko niestrzeżone (dz. 264 i 267)
22    Przemkowski PK, Przemków - sródleśne oczko, teren d. żwirowni (dz. 1050/300)
23    Przemkowski PK, Przemków - staw w Parku Miejskim (dz. 479/1)
24    Przemkowski PK, Wysoka - zbiornik ppoż. (dz. 69/2)
25    Rudawski PK (otulina), Marciszów - jaz na Bobrze, ul. Leśna (dz. 82)
26    Rudawski PK, Wieściszowice - Niebieskie Jeziorko w kompleksie Kolorowych Jeziorek (dz. 365/75)
27    Śnieżnicki PK, Międzygórze - zapora suchego zbiornika retencyjnego na Wilczce (dz. 1277/2 AM-7)