Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica-Myślibórz przeprowadził konkurs dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych Dolnego Śląska. Konkurs polegał na własnoręcznym wykonaniu jaja, które jak najbardziej odzwierciedla naturalne jajo wybranego gatunku ptaka oraz odpowiedzi na pytanie „Dlaczego przyroda ma tyle barw?„.

Celem konkursu było m.in.:

   •   rozwijanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu

   •   uświadomienie uczniom występowania zjawiska różnorodności w świecie przyrody

   •   motywowanie do poszerzania swojej wiedzy ekologicznej

   •   zaobserwowanie zależności ekologicznych w naturze, występowania palety barw w przyrodzie

Udział w konkursie umożliwił uczniom wykazanie się zdolnościami artystycznymi oraz wiedzą przyrodniczą. Spośród nadesłanych prac wyłoniono zwycięzców i wyróżnionych.

Oto wyniki:

Zwycięzcy:

1.   Anastazja Bala, ZSP Ścinawka Średnia
2.   Nikola Lech, SP Kostomłoty
3.   Zofia Białek, SP Stradomia Wierzchnia

Wyróżnieni:

Kasia Bielecka, SP nr 72 Wrocław
Igor Gębski, ZSP nr3 Wałbrzych
Marcel Rogacz, SP nr 4 Świebodzice


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, pomysłowość i poświęcony czas!
Zapraszamy do udziału w wielu konkursach organizowanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych! Kolejne propozycje konkursów pojawią się już jesienią!

   Dolnośląski Zespól Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra ogłasza wyniki konkursu fotograficznego pn. "Wiosenne mandale". Do konkursu zgłoszono 125 motywów. Komisja konkursowa oceniała zgodność z tematem, wartość artystyczną mandali oraz różnorodność wykorzystanych materiałów. Przyznano trzy nagrody oraz wyróżniono cztery prace konkursowe.

Zwycięzcy:

I   miejsce - Małgorzata Hajder za pracę "Mandala na trawie"
II  miejsce - Zuzanna Bilińska za pracę "Wiosenne mandale"
III miejsce - Sarah Kalika za pracę "Hello Wonderful"

Wyróżnieni:

Dorota Tomasik za pracę "Paleta kwiatów"
Patryk Łazanowski za pracę "Mandala ze ślimakiem"
Warwara Wasylenko za pracę "Wiosenna wariacja"
Martyna Apoljańska za pracę "Wiosenny bez"

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo serdecznie dziękujemy!

  Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra Pragnie z przyjemnością poinformować o wynikach regionalnego konkursu plastycznego dla przedszkolaków pt. „Dzika przyroda nocą”. Na konkurs wpłynęło 105 prac konkursowych z 10 przedszkoli regionu.

Komisja konkursowa, wyłoniła następujących laureatów:

I     miejsce – Lena Gawełczyk (Miejskie Przedszkole nr 10 w Jeleniej Górze)
II   miejsce – Joanna Drążkowska (Miejskie Przedszkole nr 11 w Jeleniej Górze)
III miejsce – Hanna Molenda (Niepubliczne Przedszkole Tuptuś w Jeleniej Górze)

Wyróżnienia:

Hanna Gawlak (Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach)
Jakub Hap (Miejskie Przedszkole nr 11 w Jeleniej Górze)
Marcin Urynowicz (Przedszkole Specjalne w SOSW w Jeleniej Górze)

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie plastycznym, za zaangażowanie w wykonane prace oraz różnorodność technik wykonania.
Uroczyste wręczenie nagród planowane jest w dniu 7 czerwca 2022 roku podczas imprezy edukacyjnej „Ekoprzedszkolak” w siedzibie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra przy ul. Kamiennogórskiej 2 w Jeleniej Górze.
W sprawach organizacyjnych dot. odbioru nagród konkursowych należy kontaktować się pod nr tel. 75 7553735.

   Na terenie wrocławskiego ZOO odbył się dnia 18.05.2022 r. finał kolejnej, X edycji powiatowego konkursu „Przyroda wokół nas” zorganizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych wspólnie z Powiatem Wrocławskim, pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego. Do Afrykarium przybyło 40 uczniów klas V wraz z nauczycielami z 10 szkół podstawowych: Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy, Szkoły Podstawowej w Radwanicach, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich, Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące, Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smolcu, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie.

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra ogłasza wyniki konkursu plastycznego pt. „Dzicy mieszkańcy ogrodów”. Celem konkursy było zachęcenie dzieci do zapoznania się z różnymi gatunkami dzikich zwierząt, które można spotkać w przydomowym ogrodzie oraz rozwijanie umiejętności artystycznych w prezentowaniu świata zwierząt.
W konkursie udział wzięło 10 szkół podstawowych z regionu jeleniogórskiego. Ogółem zgłoszonych zostało 111 prac konkursowych. W dniu 17 maja 2022 r. komisja konkursowa oceniając zakwalifikowane do konkursu prace pod kątem zgodność ich z tematem konkursu, samodzielności wykonania, wartości merytorycznej i artystycznej pracy plastycznej oraz kreatywności i estetyki przyznała trzy nagrody i dwa wyróżnienia.

Laureaci konkursu plastycznego:

I   miejsce – Kamila Rydel, Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych
II  miejsce – Anna Maślak, Szkoła Podstawowa im. gen. W. Sikorskiego w Kostrzycy
III miejsce – Milena Kujawa, Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

Wyróżnienia:

- Kacper Krawczyk, Szkoła Podstawowa im. gen. W. Sikorskiego w Kostrzycy
- Sara Kawałko, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z prezentacją prac oraz przekazaniem dyplomów i nagród dla laureatów planowane jest w dniu 7 czerwca 2022 r. w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych w Jeleniej Górze, ul. Kamiennogórska 2.

   Dolnośląski Zespół Krajobrazowy Oddział w Wałbrzychu z przyjemnością ogłasza wyniki konkursu pn. „Eko-mem z Parku Krajobrazowego Dolnego Śląska”. Adresatem konkursu były dzieci w wieku szkolnym klas I-VI. Termin nadsyłania prac upłynął z dniem 29 kwietnia 2022 r.

 

Nagrodzeni uczestnicy konkursu:

I miejsce – Jakub Nowicki PSP nr 5 w Wałbrzychu

II miejsce – Joanna Żabierek ZSP nr 3 w Wałbrzychu

III miejsce – Maria Bochenek PSP w Mieroszowie

 

Wyróżnieni:

Nataniel Tereszkiewicz ZSP w Ścinawce Średniej

Anastazja Bala ZSP w Ścinawce Średniej

Jakub Kołodziej ZSP nr 3 w Wałbrzychu

 

   Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłane prace. Humorystyczny akcent w tematyce ochrony przyrody pozwala przybliżyć ją i uczynić przystępną w przekazie.

   Zachęcamy do próbowania swych sił w innych konkursach organizowanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Powodzenia!

   Z przyjemnością i ogromną satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu literacko - plastycznego „Przyroda za 100 lat”.

Komisja Konkursowa w składzie:
   Aleksandra Ziółkowska
   Marika Gawrońska
   Katarzyna Buczak 

Dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu, wyłoniła 3 Laureatów Konkursu:

   I miejsce:
       Emilia Biel
       Zuzanna Ciąpała
       Szkoła Podstawowa w Budziszowie Wielkim

  II miejsce:
       Julia Matysik
       Martyna Walsa
       I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie

 III miejsce:
       Nikole Bandyk
       Nikola Sowińska
       Szkoła Podstawowa w Budziszowie Wielkim

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac bardzo mocno gratulujemy!!!
Zapraszamy do brania udziału w konkursach organizowanych prze Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.

   W dniu 20 kwietnia 2022 r. w szkołach z terenu Powiatu Wrocławskiego, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa odbył się I etap - szkolny konkursu, pt. „Przyroda wokół nas”- X edycja współorganizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i Starostwo Powiatowe we Wrocławiu pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Wrocławskiego.
Do konkursu zgłosiły się 22 szkoły podstawowe około 800 uczniów.
Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych na podstawie przesłanych wyników 4 najlepszych uczniów z poszczególnych szkół, Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący Komisji Konkursowej Piotr Śnigucki – Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Sekretarz Komisji Konkursowej Katarzyna Ossowska Kościelniak – Starszy specjalista Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Członkowie:

Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego
Wiesław Zając – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego
Paweł Sendecki – Starszy specjalista Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Aleksandra Podgórska – p.o. .Dyrektora Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
Irena Krasicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

Po podsumowaniu wyników, wyłoniła 10 najlepszych szkół (łączna suma punktów 4 najlepszych uczniów), które wezmą udział w etapie powiatowym.
II etap -powiatowy zaplanowany jest na 18 maja, z uwagi na sytuacje pandemiczną, informacja o formie konkursu zostanie przekazana w terminie późniejszym .


Najwyższą liczbę punktów 78 uzyskała szkoła:

Zespół Szkolno Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce
Opiekun: Ewa Nesterowicz

Szkoła Podstawowa im Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich   –   74 pkt
Opiekun: Teresa Joanna Rotter

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra zaprasza mieszkańców regionu jeleniogórskiego do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Wiosenne mandale”. Konkurs polega na wykonaniu motywu artystycznego - mandali - z dostępnych elementów przyrodniczych (kwiatów, szyszek, owocników grzybów, liści, gałęzi, owoców, kamieni) na dowolnym podłożu, zrobieniu zdjęcia z podpisem #wiosenne mandale 2022 i przesłanie mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30 maja 2022 r.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego pn.:

„Pory roku w Przemkowskim Parku Krajobrazowym- wiosna 2022”

Konkurs miał na celu uwrażliwianie dzieci na piękno wiosennej przyrody, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci oraz ich zainteresowań twórczych. Upowszechnianie wiedzy na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego, jego walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, wpłynęło 87 prac plastycznych, z siedmiu placówek: Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie, Publicznego Przedszkola w Gaworzycach, Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach, Przedszkola Miejskiego w Chocianowie, Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce.
Komisja konkursowa w składzie: Joanna Bezrąk – animator dziecięcy, Dorota Kowal – animator dziecięcy, Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, w dniu 31.03.2022 r., dokonała oceny prac.