Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego  
organizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii- „Dni Krajobrazu - 2021”
pod hasłem:

 „Otwarte Krajobrazy”

 

Konkurs miał na celu poznanie roli człowieka w kształtowaniu  krajobrazu, zwrócenie uwagi na wartość krajobrazu w życiu codziennym, pogłębianie wiedzy na temat Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, wpłynęły 83 prace plastyczne, z 6 placówek: Szkoły Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej, Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie, Publicznego Przedszkola Nr 2 w Przemkowie, Publicznego Przedszkola w Gaworzycach.
Komisja konkursowa w składzie: Joanna Więckowska, Zaklina Więckowska, Balladyna Kamińska  – pracownicy  Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki oraz Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, w dniu 22.10.2021 r., dokonała oceny prac.


Zwycięzcy konkursu:

Kategoria wiekowa 3-4 latki

    I.   Pierwsze miejsce zajęła praca:
         ŁUCJI ROMANOWSKIEJ z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.
    II.  Drugie miejsce zajęła praca:
         ANTONINY KANIA z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.
    III. Trzecie miejsce zajęły prace:
         MARII JAROSZ z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach.
         JANA PIETRASZEWSKIEGO z  Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.
    Wyróżniona praca:
         ALICJI KSENYCZ  z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach.

Kategoria wiekowa 5-6 latki

    I.   Pierwsze miejsce zajęła praca:
         MALWINY ROKASZEWICZ  z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach .
    II.  Drugie miejsce zajęła praca:
         SANDRY SZCZEPAŃSKIEJ z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach.
    III. Trzecie miejsce zajęły prace:
         ZUZANNY ŁABYK z  Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.
         MIKOŁAJA GĄSIOROWSKIEGO z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.
    Wyróżnione prace:
         TOMASZA ŚMIETANA z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach.
         LAURY PIECZARKA z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach.

Kategoria wiekowa klasa I-III

    I.    Pierwsze miejsce zajęła praca:
         AGNIESZKI WĘGRZYN z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej.
    II.  Drugie miejsce zajęła praca:
         LENY CHODAK  ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.
    III. Trzecie miejsce zajęła praca:
         JAKUBA KRETOWICZ  z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej.
    Wyróżnione prace:
        ALEKSANDRY FREIDENBERG  ze Szkoły Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.
        ZOFI REKUT ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.

Kategoria wiekowa klasa IV-VIII

    I.  Pierwsze miejsce zajęła praca:
        MARTYNY PAKUŁY ze Szkoły Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.
    II. Drugie miejsce zajęła praca:
        NADI MIETLIŃSKIEJ ze Szkoły Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.

Laureatom serdecznie gratulujemy.
Nagrody zostaną dostarczone do placówek i przekazane laureatom do dnia 10.11.2021 roku.
W załączeniu galeria prac naszych uczestników.Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom bardzo dziękuję za udział w konkursie.

Z-a Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
    /Marek Cieślak/