XXVII Konkurs fotograficzny
„Chełmy w Obiektywie”

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach przypominają, że zbliża się czas nadsyłania zdjęć na XXVII Konkurs fotograficzny „Chełmy w Obiektywie”.

    •    Pamiętajmy, że Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych.
    •    Zdjęcia będą oceniane przez Komisję w kategorii otwartej wiekowo.
    •    Wyłonione zostaną trzy najlepsze prace, a ich autorzy otrzymają nagrody.

ZAPRASZAMY!

Fotografie należy przekazać w sztywnym opakowaniu i opatrzyć dopiskiem:
Konkurs fotograficzny „Chełmy w obiektywie”
do dnia 3 grudnia 2021 r.
na adres:
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
Oddział Legnica, Myślibórz 11, 59-411 Paszowice
Konkurs fotograficzny „Chełmy w obiektywie”

Regulamin konkursu

Organizatorzy