Dnia 16 listopada 2021 r. o godzinie 10:00 odbył się I etap-szkolny XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół z terenu parków krajobrazowych pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W poszczególnych szkołach zostały przeprowadzone testy konkursowe. Do konkursu zgłosiło się 894 uczniów z 26 szkół podstawowych z terenu parków krajobrazowych naszego województwa.
Na dzień 15 grudnia 2021 zaplanowany jest kolejny etap–gminny dla szkół, których jest więcej niż jedna, na terenie danej gminy, w tym etapie biorą udział szkoły:

Książański Park Krajobrazowy

Gmina Świebodzice
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ze Świebodzic
Szkoła Podstawowa nr 3 ze Świebodzic

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

Gmina Milicz
Szkoła Podstawowa w Sułowie
Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy

Gmina Wołów
Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Park Krajobrazowy Chełmy

Gmina Męcinka
Zespół Szkolno Przedszkolny w Męcince
Zespół Szkolno Przedszkolny w Piotrowicach.

Pozostałe szkoły z uwagi na brak rywalizacji przechodzą bezpośrednio do etapu III parkowego, który przewidziany jest 25 stycznia 2022r.