Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego pn.:

„Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają - 2021”.

   Konkurs miał na celu propagowanie wśród uczniów postaw proekologicznych, w tym poznanie zasad segregacji odpadów komunalnych, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, upowszechnianie wiedzy na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego - walorów przyrodniczych oraz kulturowych.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, wpłynęło 61 prac plastycznych, z 6-u placówek: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej, Szkoły Podstawowej w Parchowie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach, Szkoły Podstawowej im. Mariana Falskiego w Radwanicach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych.
Komisja konkursowa w składzie: Marek Cieślak- Z-a Dyrektora DZPK O/Legnica, Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, Anna Witrykus - specjalista DZPK O/Legnica, w dniu 13.12.2021 r., dokonała oceny złożonych prac.

Zwycięzcy konkursu
Klasa I-III

I. Pierwsze miejsce zajęły prace:
   DAWIDA CYMBALAK ze Szkoły Podstawowej im. Mariana Falskiego w Radwanicach.
   LENY FIJAS z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej.
II. Drugie miejsce zajęła praca
   AGNIESZKI WĘGRZYN z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej.
III. Trzecie miejsce zajęła praca
   LENY CHODAK ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.
Wyróżniona prace:
   MARCINA TOBIŚ ze Szkoły Podstawowej w Parchowie.
   OLIWII KONIECZNEJ ze Szkoły Podstawowej im. Mariana Falskiego w Radwanicach.
   PATRYCJI BACZYŃSKIEJ ze Szkoły Podstawowej im. Mariana Falskiego w Radwanicach.
   ALICJI DZIADOSZ ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.

Klasa IV-V

I. Pierwsze miejsce zajęła praca
   MARTYNY NAWŁOKA ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.
II. Drugie miejsce zajęła praca
   DOMINIKI SŁAWICZ ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.
III. Trzecie miejsce zajęła praca
   NADII MIETLIŃSKIEJ ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.
Wyróżniona praca
   MATEUSZA KLECKO ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych.

Klasa V-VIII

I. Pierwsze miejsce zajęła praca
   MICHAŁA BŁAUCIAK ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.
II. Drugie miejsce zajęła praca
   MICHAŁA GOLONKO ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.
III. Trzecie miejsce zajęła praca
   MAŁGORZATY PIELECH ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.
Wyróżniona praca
   PATRYCJI STOPA ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.

Laureatom serdecznie gratulujemy.
Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

Nagrody zostaną dostarczone do placówek i przekazane laureatom do końca roku kalendarzowego.

 

Z-a Dyrektora
Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
/Marek Cieślak/