Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania regionem zamieszkania i wrażliwości na piękno przyrody związanej z parkami krajobrazowymi województwa dolnośląskiego oraz doskonalenia umiejętności dotyczącej fotografii. Prace konkursowe rozpatrywane były w dwóch kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe i szkoły średnie. Kryteriami oceny była zgodność pracy konkursowej z wymaganiami konkursu, wartość artystyczna i jakość techniczna zdjęcia.


Laureaci konkursu fotograficznego – szkoła podstawowa:

  I miejsce – Martyna Papież - Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna w Miliczu
 II miejsce – Antoni Czabaj - Szkoła Podstawowa ,,Tęcza” w Zgorzelcu
III miejsce – Klara Janeczek - Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

Wyróżnienia:

- Laura Besz - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek we Wrocławiu
- Szymon Musielak - Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna w Miliczu
- Olgierd Hodel - Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie

Laureaci konkursu fotograficznego – szkoła średnia:

  I miejsce – Magdalena Fruba - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze
 II miejsce – Paulina Winiarska - Gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 37 we Wrocławiu
III miejsce – Zofia Kurek - Gimnazjum w Zespole Szkół EKOLA we Wrocławiu

Wyróżnienia:

- Konrad Kustosz - Gimnazjum w Technikum Leśnym w Miliczu
- Paulina Winiarska - Gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 37 we Wrocławiu (druga praca konkursowa)
- Zofia Kurek - Gimnazjum w Zespole Szkół EKOLA we Wrocławiu (druga praca konkursowa)

Wszystkim uczestnikom konkursu fotograficznego oraz opiekunom dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 roku podczas spotkania edukacyjnego pt. „Festyn pełen atrakcji” w Pałacu w Bukowcu, ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice.


01 I szkoly podst M.Papiez Milicz.jpg 02 II szkoly podst A.Czabaj Karpniki.jpg 03 III szkoly podst K.Janeczek Karpniki.jpg

04 Wyroznienie szkoly podst O.Hodel Ksiaz i glownawieza.jpg 05 Wyroznienie szkoly podst SP L.Besz Zamek Ksiaz.jpg 06 Wyroznienie szkoly podst Sz.Musielak Park w Miliczu.jpg

07 I szkoly srednie i gimnazja M.Fruba Karpniki.jpg 08 II szkoly srednie i gimnazja P.Winiarska ZamekKsiaz.jpg 09 III szkoly srednie i gimnazja Z.Kurek  Krobielowice.jpg

10 Wyroznienie szkoly srednie i gimn K.Kustosz Milicz.jpg 11 Wyroznienie szkoly srednie i gimn K.Kustosz Milicz 2.jpg 12 Wyroznienie szkoly srednie i gimn P.Winiarska ZamekWlen Lenno.jpg

13 Wyroznienie szkoly srednie i gimn  Z.Kurek Krobielowice.jpg