Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica - Myślibórz zorganizował konkurs plastyczno- techniczny „Coś z niczego” - czyli wykonywanie użytecznych przedmiotów odzyskanych w wyniku recyklingu.

Celem konkursu było:

•    zwrócenie uwagi na problem recyklingu poprzez możliwość potraktowania odpadów jako tworzywa artystycznego
•    kształtowanie szacunku oraz odpowiedzialności za stan środowiska
•    podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
•    promowanie postaw ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu, czyli powtórnego przetwarzania i wykorzystania odpadów.

W konkursie wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rosochatej z grupy wiekowej IV i V.

I miejsce w konkursie zdobyła: Wiktoria Podraza - tytuł pracy - „Klapki basenowe dla lewonożnych”
II miejsce: Kuba Prokopczak - tytuł pracy - „Minionkowy przybornik”
III miejce: Julia Staszków - tytuł pracy - „Coś z niczego”

Laureaci otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, nagrody.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu oraz Pani Annie Jedynak (nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Rosochatej) za wkład pracy  w przygotowanie dzieci do konkursu.