Celem konkursu było rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, pogłębienie wiedzy uczniów na temat flory parków krajobrazowych, zachęcenie do obserwacji otaczającego środowiska oraz rozwijanie wyobraźni podczas wykonywania zielnika.
   Do konkursu zgodnie z regulaminem w wyznaczonym terminie wpłynęło: 259 zgłoszeń oraz 194 prace od: uczniów szkół podstawowych z klas IV – VIII, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy z terenu działalności DZPK O/ Wałbrzych (teren byłego województwa wałbrzyskiego).
   Pracę konkursową stanowił zielnik wykonany w formie książkowej (format A4), składający się z własnoręcznie narysowanych roślin, które można spotkać na terenie 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska. Zielnik powinien posiadać okładkę, na jednej kartce należało zamieścić jedną roślinę wraz z jej nazwą, a minimalna ilość roślin to 10. Rośliny w zielniku mogły być wykonane dowolną techniką np. kredkami ołówkowymi, świecowymi, farbami, ołówkiem, flamastrem. Kryteriami oceny były kreatywność, estetyka, samodzielność oraz ciekawe ujęcie pracy i zgodność z tematem.

Laureaci dolnośląskiego konkursu plastycznego
„Rysowany zielnik roślin parków krajobrazowych Dolnego Śląska”:

  I miejsce:  Bianka Fedko – Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie
 II miejsce:  Emilia Tumidajewicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu
III miejsce:  Alicja Korczyńska – Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym

Nagroda specjalna:  Magdalena Koszyńska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Średniej
Wyróżnienie: Iwona Majewska – Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
Wyróżnienie: Kamila Szymczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim
Wyróżnienie: Olga Kubabska – Szkoła Podstawowa w Szczytnej
 
   Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 17.06.2019 o godzinie 11:00 w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych przy ul. Wałbrzyskiej 25-27 w Świdnicy. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród wszyscy laureaci oraz instytucje osób nagrodzonych zostaną poinformowani drogą elektroniczną.