X edycja Konkursu dla klas V Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego pt. „Przyroda wokół nas” współorganizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i Starostwo Powiatowe we Wrocławiu pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Wrocławskiego.

I etap szkolny 20 kwietnia 2022r godz. 10:00 w szkołach

Do pobrania materiały dotyczące Parków Krajobrazowych z terenu Powiatu Wrocławskiego:

Ślężański Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza Uczniów klas 4 - 6 szkół podstawowych Dolnego Śląska do wzięcia udziału w konkursie „Dzika pisanka”.
Konkurs trwa do 31.05.2022r. i polega na wykonaniu jaja według własnego pomysłu (dowolną techniką artystyczną) wzorując się na naturalnych pisankach - czyli jajach ptaków. Konkurs jest ciekawym sposobem na doskonalenie i promowanie swoich zdolności plastycznych.
Szczegóły konkursu znajdą Państwo w załączonym regulaminie. Zwycięzcy otrzymają wartościowe nagrody.

Dzika pisanka

Obowiązek informacyjny
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

   Z przyjemnością ogłaszamy oficjalne wyniki konkursu Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych „Pomagam dzikim zwierzętom przetrwać zimę”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i przesłane sprawozdania z przeprowadzonych przez Was akcji. Ich czytanie i oglądanie dostarczyły nam wiele satysfakcji. Bardzo się cieszymy, że los zwierząt nie jest Wam obojętny i chcecie wspomagać je w tym trudnym dla nich okresie. Dajecie dobry przykład innym, że należy dbać o przyrodę. Jesteśmy jej integralną częścią, bez niej, nas również by nie było. Uważamy, że wszyscy jesteście Zwycięzcami Konkursu! Jeśli udało Wam się uratować choć jednego małego ptaka przed śmiercią głodową, a z pewnością tak było, to wygraliście!

WIELKIE BRAWA DLA MŁODYCH PRZYRODNIKÓW!

Jednak regulamin jest nieubłagany. Jury konkursowe, po burzliwej naradzie, zdecydowało się nagrodzić następujące grupy:

Miejsce I Koło Ekologiczne przy SzP Nr 43 we Wrocławiu

Miejsce II SzP Nr 5 w Jaworze

Miejsce III SzP Nr 3 w Wałbrzychu

Wyróżnienia SzP w Kostomłotach i SzP w Niedźwiedzicach

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica/Myślibórz zaprasza klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe z terenu województwa dolnośląskiego, do wzięcia udziału w konkursie pt. „Przyroda za 100 lat”. Konkurs trwa od 7 marca do 22 kwietnia 2022 roku. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych oraz dostrzeganie piękna otaczającej przyrody. Szczegóły znajdą Państwo w załączonym regulaminie.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Metryczka do pracy

Serdecznie zapraszamy

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie przyrodniczym „Nasze ścieżki przyrodnicze”

szczegóły w linku poniżej

https://dbp.wroclaw.dolnyslask.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-wydarzenia/3669-konkurs-nasze-sciezki-przyrodnicze#cele-konkursu

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra serdecznie zaprasza uczniów klas I-III szkół podstawowych regionu jeleniogórskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Dzicy mieszkańcy ogrodów”. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do zapoznania się z gatunkami dzikich zwierząt żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka, czyli m.in w naszych przydomowych ogrodach oraz rozwijanie umiejętności artystycznych w prezentowaniu świata zwierząt.
Prace konkursowe należy wraz z kartą zgłoszeń przesłać/przekazać do 10 maja 2022 roku na adres - Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska 2, 58-570 Jelenia Góra.
Załączniki do pobrania:

Obowiązek informacyjny
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Bernadeta Gryzło, nr tel. 75 755 37 35

   Dnia 25 stycznia 2022 r. odbył się III etap – parkowy, XXI edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Uczniowie rywalizujących ze sobą szkół reprezentowali gminy w obrębie swojego parku krajobrazowego. Drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów będą reprezentowały poszczególne parki krajobrazowe województwa dolnośląskiego na IV etapie– wojewódzkim, (informacje o formie i sposobie przeprowadzenia etapu wojewódzkiego zostaną przekazane na początku marca).

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego pn.:

„Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają - 2021”.

   Konkurs miał na celu propagowanie wśród uczniów postaw proekologicznych, w tym poznanie zasad segregacji odpadów komunalnych, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, upowszechnianie wiedzy na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego - walorów przyrodniczych oraz kulturowych.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, wpłynęło 61 prac plastycznych, z 6-u placówek: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej, Szkoły Podstawowej w Parchowie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach, Szkoły Podstawowej im. Mariana Falskiego w Radwanicach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych.
Komisja konkursowa w składzie: Marek Cieślak- Z-a Dyrektora DZPK O/Legnica, Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, Anna Witrykus - specjalista DZPK O/Legnica, w dniu 13.12.2021 r., dokonała oceny złożonych prac.

   Celem konkursu było między innymi: inspirowanie i rozwijanie zainteresowań, wyobraźni i zdolności manualnych oraz umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu.
Na konkurs wpłynęło ponad 53 prace uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Prace były wykonane przy użyciu różnych materiałów i technik. Wykorzystane zostały między innymi: kredki, flamastry, bibuła, liście czy drewno. Niektóre prace były bardzo czasochłonne. Wybór laureatów i wyróżnionych nie był łatwy, ponieważ widać było, że uczestnicy konkursu wykazali się nie tylko pomysłowością, ale także zawarli w swoich pracach miłość i szacunek do przyrody. Komisja konkursowa wyłoniła 3 zwycięzców i 4 prace wyróżniła.

Zwycięzcy:
I  miejsce – Vivienne Topolska, SP nr 30 Wrocław
II miejsce – Wiktoria Kula, SP Wojbórz
III miejsce – Eliza Długoszewska, PSP nr 28 Wałbrzych

Wyróżnienia
1. Paulina Pacan, PSP Stanowice
2. Artur Lewandowski, SP nr 71 Wrocław
3. Antoni Lis, SP w Szczytnej
4. Zuzanna Bilińska, SP nr 1 Lwówek Śląski

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.
O sposobie dostarczenia nagród i dyplomów poinformujemy zwycięzców.