Celem konkursu było rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, pogłębienie wiedzy uczniów na temat flory parków krajobrazowych, zachęcenie do obserwacji otaczającego środowiska oraz rozwijanie wyobraźni podczas wykonywania zielnika.
   Do konkursu zgodnie z regulaminem w wyznaczonym terminie wpłynęło: 259 zgłoszeń oraz 194 prace od: uczniów szkół podstawowych z klas IV – VIII, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy z terenu działalności DZPK O/ Wałbrzych (teren byłego województwa wałbrzyskiego).
   Pracę konkursową stanowił zielnik wykonany w formie książkowej (format A4), składający się z własnoręcznie narysowanych roślin, które można spotkać na terenie 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska. Zielnik powinien posiadać okładkę, na jednej kartce należało zamieścić jedną roślinę wraz z jej nazwą, a minimalna ilość roślin to 10. Rośliny w zielniku mogły być wykonane dowolną techniką np. kredkami ołówkowymi, świecowymi, farbami, ołówkiem, flamastrem. Kryteriami oceny były kreatywność, estetyka, samodzielność oraz ciekawe ujęcie pracy i zgodność z tematem.

Laureaci dolnośląskiego konkursu plastycznego
„Rysowany zielnik roślin parków krajobrazowych Dolnego Śląska”:

  I miejsce:  Bianka Fedko – Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie
 II miejsce:  Emilia Tumidajewicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu
III miejsce:  Alicja Korczyńska – Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym

Nagroda specjalna:  Magdalena Koszyńska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Średniej
Wyróżnienie: Iwona Majewska – Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
Wyróżnienie: Kamila Szymczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim
Wyróżnienie: Olga Kubabska – Szkoła Podstawowa w Szczytnej
 
   Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 17.06.2019 o godzinie 11:00 w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych przy ul. Wałbrzyskiej 25-27 w Świdnicy. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród wszyscy laureaci oraz instytucje osób nagrodzonych zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica - Myślibórz zorganizował konkurs plastyczno- techniczny „Coś z niczego” - czyli wykonywanie użytecznych przedmiotów odzyskanych w wyniku recyklingu.

Celem konkursu było:

•    zwrócenie uwagi na problem recyklingu poprzez możliwość potraktowania odpadów jako tworzywa artystycznego
•    kształtowanie szacunku oraz odpowiedzialności za stan środowiska
•    podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
•    promowanie postaw ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu, czyli powtórnego przetwarzania i wykorzystania odpadów.

W konkursie wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rosochatej z grupy wiekowej IV i V.

I miejsce w konkursie zdobyła: Wiktoria Podraza - tytuł pracy - „Klapki basenowe dla lewonożnych”
II miejsce: Kuba Prokopczak - tytuł pracy - „Minionkowy przybornik”
III miejce: Julia Staszków - tytuł pracy - „Coś z niczego”

Laureaci otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, nagrody.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu oraz Pani Annie Jedynak (nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Rosochatej) za wkład pracy  w przygotowanie dzieci do konkursu.

   Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania regionem zamieszkania i wrażliwości na piękno przyrody związanej z parkami krajobrazowymi województwa dolnośląskiego oraz doskonalenia umiejętności dotyczącej fotografii. Prace konkursowe rozpatrywane były w dwóch kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe i szkoły średnie. Kryteriami oceny była zgodność pracy konkursowej z wymaganiami konkursu, wartość artystyczna i jakość techniczna zdjęcia.

W dniu 16 2019 r. odbył się finał konkursu pn. "Przyroda wokół nas" organizowany już po raz ósmy przez Powiat Wrocławski oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych (DZPK). Dzięki uprzejmości Radosława Ratajszczaka – Prezesa ZOO, w tym roku również wydarzenie zorganizowano na terenie Ogrodu Zoologicznego, w sali wykładowej wrocławskiego Afrykarium.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas V szkół podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego. Finałowa dziesiątka szkół, reprezentowana przez sześcioosobowe zespoły – laureatów etapu szkolnego, została wyłoniona spośród 29 zgłoszonych szkół i 1529 uczniów.

   Celem konkursu było rozwijanie zdolności artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wykonanie rysunku przedstawiającego dowolny gatunek ryby żyjącej w wodach na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Bobru lub Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Do konkursu zgłoszonych zostało 92 prace plastyczne z 7 przedszkoli regionu jeleniogórskiego. Kryteriami oceny była samodzielność wykonanej pracy, wartość artystyczna i zgodność z tematem konkursu.

Laureaci konkursu plastycznego:

  I miejsce – Natalia Tomala – Niepubliczne Przedszkole Kacperek w Jeleniej Górze
 II miejsce – Hubert Skrzypiec – Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamiennej Górze
III miejsce – Agata Malinowska – Przedszkole we Wleniu

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego oraz opiekunom dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 roku podczas spotkania edukacyjnego pt. „EKOprzedszkolak” w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, przy ulicy Kamiennogórskiej 2 w Jeleniej Górze.

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych serdecznie zaprasza szkoły podstawowe z terenu Dolnego Śląska do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie literacko - plastycznym. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas od IV do VIII. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
Karty zgłoszenia należy przesłać do 20 maja 2019r. do siedziby DZPK O/Wałbrzych na adres ul. Wałbrzyska 25-27, 58-100 Świdnica.
Pozostałe informację dotyczące szczegółów konkursu dostępne są w załączonym regulaminie, pod numerami tel. 505 765 772, 74 850 88 11 oraz pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Obowiązek informacyjny do regulaminów
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia załącznik 1
Metryczka do pracy załącznik 2


   W dniu  05 kwietnia 2019 r. w szkołach z terenu Powiatu Wrocławskiego, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa odbył się I etap - szkolny konkursu, pt. „Przyroda wokół nas” - VIII edycja współorganizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i Starostwo Powiatowe we Wrocławiu pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Wrocławskiego.
Do konkursu zgłosiły się 29 szkół podstawowych łącznie 1529 uczniów.
Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych na podstawie przesłanych wyników 6 najlepszych uczniów z poszczególnych szkół, Komisja Konkursowa w składzie:

   W dniu 29.03.2019 w wałbrzyskim oddziale DZPK odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom „Konkursu ekologicznego na najciekawszą budkę dla owadów pożytecznych”. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat roli owadów pożytecznych, a zwłaszcza zainteresowanie problemem zmniejszania się populacji pszczół.
   Z powodu dużej liczby prac (170 szt) członkowie komisji konkursowej stanęli przed nie lada wyzwaniem, jakim okazał  się wybór zwycięzców. W końcu po długich i burzliwych obradach udało się wyłonić ósemkę finalistów. Nadesłane budki miały różnorodne kształty, a przy ich wykonaniu zastosowano ciekawe techniki i materiały, co niewątpliwie miało wpływ na ostateczny werdykt. Głównym kryterium  przy ocenianiu prac była kreatywność i funkcjonalność budek.

    Dnia 22.03.2019r. o godz. 10:00 w Sali II C na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbył się IV wojewódzki etap XVIII edycji konkursu dla uczniów szkół  z terenów parków krajobrazowych Polski pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie udział wzięło 12 czteroosobowych drużyn, reprezentujących 12 parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego.

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica zorganizował konkurs pt. „Świat Nietoperzy”.
Celem konkursu było rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, środowiska naturalnego nietoperzy, miejsc ich schronienia oraz propagowanie obcowania z przyrodą, a także wyrabianie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych zachodzących na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

Konkurs został  rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:
Udział w konkursie zgłosiło 6 szkół, a na konkurs zostało przysłanych 89 prac, spośród których po burzliwych obradach komisja wyłoniła zwycięzców.