Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica-Myślibórz zorganizował konkurs regionalny pt. „W rebusie sowa się chowa”. Do konkursu zaproszono uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z powiatu jaworskiego. Prace konkursowe w formie rebusów nadesłało sześć szkół. Spośród 105 prac komisja wyłoniła trzech laureatów:

I   miejsce Ksenia Duszeńko,
II  miejsce Aleksandra Sterc,
III miejsce Piotr Szwedo,

oraz wyróżniła dwie osoby: Zosię Kaczmarek oraz Julitę Stanisławczyk.

   Celem konkursu było poznanie gatunków sów występujących w Polsce, wypracowanie różnych metod zdobywania i korzystania ze źródeł informacji przyrodniczej przez uczniów (książka, atlas, Internet, własne obserwacje i zainteresowania) oraz wspieranie logicznego myślenia i trening pamięci krótkotrwałej uczniów, rozbudzanie aktywności artystycznej i indywidualnych zdolności twórczych dzieci.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 8 czerwca 2018 r. o godzinie 16.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Prezentacja nagrodzonych prac konkursowych miała miejsce w Sali Muzealnej CEEiK, gdzie zaproszeni laureaci mogli także podziwiać eksponaty sów Polski, licznie reprezentowanych w Myśliborskim Muzeum. Zwycięzcy konkursu otrzymali wartościowe, przyrodnicze nagrody. Zaproszonym laureatom, rodzicom, nauczycielom i organizatorom dopisywały humory oraz uśmiechy na buziach.

Wszystkim zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach DZPK!

   Celem konkursu było wykonanie 1 – 3 fotografii przedstawiających obiekt zabytkowy bądź ich zespół, usytuowanych na terenie jednego z 12 parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska. Zgłoszonych zostało 117 fotografii z 14 szkół podstawowych. Kryteriami oceny była wartość merytoryczna, techniczna oraz artystyczna nadesłanych fotografii.

Obradująca w dniu 29.05.2018 r. komisja konkursowa złożona z pracowników DZPK Oddział Jelenia Góra oraz przedstawiciela Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Bukowicach za wykonanie zdjęcia wiatraka w Duchowie, drugie miejsce – uczeń ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim za fotografię przedstawiającą kaplicę św. Onufrego w Stroniu Śląskim, trzecie miejsce – uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze za wykonanie fotografii wieży zamkowej we Wleniu. Postanowiono również przyznać jedno wyróżnienie uczniowi ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Jeleniej Górze za wykonanie fotografii zajazdu „Perła Zachodu” nad Jeziorem Modrym koło Jeleniej Góry.

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 roku podczas imprezy edukacyjnej pt. „Festyn Pełen Atrakcji” organizowanej przez Związek Gmin Karkonoskich na terenie parku przy Pałacu w Bukowcu.  

 

   W dniu 15 maja br. odbył się finał konkursu pn. "Przyroda wokół nas" organizowany już po raz siódmy przez Powiat Wrocławski oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych (DZPK). Dzięki uprzejmości Radosława Ratajszczaka – Prezesa ZOO, w tym roku wydarzenie zorganizowano na terenie Ogrodu Zoologicznego, w sali wykładowej wrocławskiego Afrykarium.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas V szkół podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego. Finałowa dziesiątka szkół, reprezentowana przez sześcioosobowe zespoły – laureatów etapu szkolnego, została wyłoniona spośród 30 zgłoszonych szkół i 1254 uczniów.

Finalistów oraz opiekunów przywitał Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz Piotr Śnigucki – Dyrektor DZPK.

   Celem konkursu było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej las wraz z występującymi w nim gatunkami zwierząt, roślin i grzybów. Do konkursu zgłoszone zostały 133 prace plastyczne z 13 jednostek edukacyjnych regionu jeleniogórskiego. Kryteriami oceny była wartość merytoryczna, techniczna, artystyczna i estetyka nadesłanych prac plastycznych.

Laureaci konkursu plastycznego:
I miejsce – Helena Szczepacka, Niepubliczne Przedszkole „Tuptuś” w Jeleniej Górze
II miejsce – Michalina Szawłowska, Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim
III miejsce – Zosia Kośmider, Niepubliczne Przedszkole „Piątka 5” w Jeleniej Górze
 
Wyróżnienia:
- Anna Sawczuk, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim, Oddział Przedszkolny w Zbylutowie
 
Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 roku podczas spotkania edukacyjnego pt. „EKOprzedszkolak” w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, przy ulicy Kamiennogórskiej 2 w Jeleniej Górze.

   W dniu 07 maja 2018r. odbyła się dogrywka dla 3 szkół, które znalazły się na 10 miejscu z ilością 128 pkt. w konkursie Przyroda Wokół Nas VII edycja:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
Opiekun: Katarzyna Burnat

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie
Opiekun: Ewa Abramowicz

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
Opiekun: Mariola Pilichowska

Szkoła z Kiełczowa zrezygnowała z rywalizacji. Po podsumowaniu i sprawdzeniu wyników jako 10 została wyłoniona szkoła :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
Opiekun: Katarzyna Burnat   W dniu  17 kwietnia 2018 r. w szkołach z terenu Powiatu Wrocławskiego, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa odbył się I etap - szkolny konkursu, pt. „Przyroda wokół nas”- VII edycja współorganizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i Starostwo Powiatowe we Wrocławiu pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Wrocławskiego.
Do konkursu zgłosiły się 30 szkoły podstawowe łącznie 1254 uczniów.

Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych na podstawie przesłanych wyników i testów 6 najlepszych uczniów z poszczególnych szkół, Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący Komisji Konkursowej Piotr Śnigucki Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Sekretarz Komisji Konkursowej Katarzyna Ossowska Kościelniak Starszy specjalista Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Członkowie:
Paweł Sendecki Starszy specjalista Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
Edyta Ostrowska p.o. Kierownika w Biurze Promocji i wsparcia Społecznego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
Aleksandra Podgórska Podinspektor w Biurze Promocji i Wsparcia Społecznego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
Irena Krasicka Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
po podsumowaniu wyników, wyłoniła 10 najlepszych szkół (łączna suma punktów 6-ciu najlepszych uczniów), które zostaną zaproszone na etap powiatowy.
II etap -powiatowy odbędzie się 15 maja 2018r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej na terenie ZOO. Zaproszenia zostaną przesłane do szkół w terminie późniejszym.

   Dnia 23.03.2018r. o godz. 10:00 w Auli Jana Pawła II  na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbył się IV wojewódzki etap XVII edycji konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenów parków krajobrazowych Polski pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie udział wzięło 12 czteroosobowych drużyn, reprezentujących 12 parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego.

   Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej-VII edycji konkursu fotograficznego promującego walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy organizowanego wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas V–VII oraz klas gimnazjalnych. Mamy nadzieję, że wezmą w nim udział uczniowie zainteresowani fotografią.
W bieżącej edycji oczekujemy na prace pn.  „Drzewo jako element krajobrazu w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy”.

Wyczerpujące informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie, na zgłoszenia oczekujemy  do 17 kwietnia  2018 r.

Regulamin
Zgoda - oświadczenie
Karta zgłoszenia

Życzymy powodzenia, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, mamy nadzieję na piękne i ciekawe zdjęcia.

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w wojewódzkim konkursie fotograficznym pt. „ZABYTKI PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH”. Prace konkursowe należy przesyłać do 21 maja 2018 roku na adres - Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska 2, 58-570 Jelenia Góra.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Adrian Domagała, nr tel. 75 755 37 35

   Dnia 12 stycznia 2018 odbył się III etap – parkowy, XVII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Uczniowie rywalizujących ze sobą szkół reprezentowali gminy w obrębie swojego parku krajobrazowego. Drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów będą reprezentowały poszczególne parki krajobrazowe województwa dolnośląskiego na IV etapie– wojewódzkim, który odbędzie się dnia 23 marca 2018 r.  o godz. 10:00 w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, przy pl. Grunwaldzkim 24a.

Poniżej lista szkół biorących udział w IV wojewódzkim etapie:

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra serdecznie zaprasza przedszkola regionu jeleniogórskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Leśni mieszkańcy”. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci na temat różnorodności biologicznej lasów oraz rozwijanie umiejętności artystycznych w prezentowaniu świata zwierząt, roślin i grzybów.
Prace konkursowe należy przesyłać do 7 maja 2018 r. na adres DZPK Oddział Jelenia Góra.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszenia do konkursu