Czyż przyroda nie jest piękna? Nawet zimą!

W tym trudnym dla wszystkich okresie zdalnej nauki pewnie wielu z nas zwolniło tempo, zaczęło dostrzegać przyrodę i z Nią obcować. Stąd Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych organizuje konkurs pt. „Ptasi fast food- goście w moim karmniku”. Konkurs polega na sfotografowaniu ptaków (lub innych zwierząt) dokarmianych w swoim przydomowym karmniku oraz na krótkim opisie trzech porad/ wskazówek jak mądrze dokarmiać ptaki. Do konkursu zapraszamy uczniów klas IV-VI z naszego województwa. Konkurs trwa od 11 stycznia do 26 lutego 2021 roku. Celem konkursu jest m.in.:

• rozwijanie zainteresowań związanych z obserwacją zwierząt
• kształtowanie świadomości na temat trudnych warunków w jakich żyją ptaki i inne zwierzęta
w okresie zimowym
• zwrócenie uwagi na znaczenie dokarmiania zwierząt zimą
• nauka rozpoznawania gatunków ptaków pojawiających się zimą w karmniku oraz przylatujących na zimę do Polski

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, wypełnienie załączonych dokumentów oraz przesłanie ich na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Masz pytania w sprawie konkursu, kontaktuj się mailowo lub telefonicznie:

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica-Myślibórz,
osoba do kontaktu : Ewelina Klimczuk-Bereziuk
tel. 76 870-80-02, wewn. 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Aby wspomóc Was w przygotowaniu pracy konkursowej ale także zaproponować sympatyczną lekturę na zimowy, pandemiczny czas polecamy krótką opowieść Anne Möller „Jak przetrwasz mroźną zimę, kopciuszku?”.


Obowiązek informacyjny do regulaminu
Regulamin konkursu

   Celem konkursu plastycznego było pogłębienie wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze i życia człowieka, a także rozwijanie zdolności artystycznych dzieci w prezentowaniu zjawisk przeciwdziałania smogowi. Do konkursu zostało zgłoszonych 69 prac plastycznych z 6 szkół podstawowych z regionu jeleniogórskiego. Kryteriami oceny pracy była: zgodność pracy z tematem, wartość artystyczna i przekaz plakatu.

Laureaci konkursu:
I miejsce - Oliwia Prorok - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie
II miejsce - Julia Grzybek - Szkoła Podstawowa w Świerzawie
III miejsce - Hanna Hewiak - Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze

Przyznano również dwa wyróżnienia:
Alan Szulikowski - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie
Livia Michelis - Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego pt.:

„Drzewo w krajobrazie – Przemkowski Park Krajobrazowy”

przeprowadzonego w ramach akcji zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z poparcia stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy, która dzień 20 października – ogłosiła Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

Konkurs miał na celu poznanie roli drzew w krajobrazie, pogłębianie wiedzy na temat Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, rozwijanie pasji poznawania przyrody, jej różnorodności, bogactwa i piękna, rozbudzanie zainteresowań problematyką ochrony przyrody oraz kształtowanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, wpłynęło 41 prac plastycznych, z czterech placówek oświatowo-wychowawczych: Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie, Publicznego Przedszkola w Gaworzycach, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Parchowie, Świetlicy w Wysokiej.

Komisja konkursowa w składzie: Marek Cieślak – Z-a Dyrektora DZPK Wrocław O/Legnica, Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, Anna Witrykus – specjalista DZPK O/Legnica, w dniu 03.11.2020 r., dokonała oceny złożonych prac konkursowych.
Przyznano nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach.

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica - Myślibórz zorganizował konkurs plastyczny „Jak żyć ekologicznie?”
Celem konkursu było:

 • zwrócenie uwagi na pojęcie: ekologia, ochrona środowiska
 • propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia
 • propagowanie idei postaw proekologicznych i idei recyklingu
 • zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania
 • dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem
 • odkrywanie własnych zdolności i możliwości
 • podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego;
 • kształtowanie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i najbliższym otoczeniu;
 • pobudzanie do stałych działań na rzecz ochrony środowiska we własnych domach i gospodarstwach domowych;
 • promocja dbałości o środowisko naturalne i zachowań proekologicznych w życiu codziennym
 • rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

Konkurs skierowany był dla uczniów klas IV - VI z terenu powiatu jaworskiego i legnickiego. Zdjęcia prac zostały nadesłane ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Legnicy.

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych O/Legnica – Piotrowice 89 – Przemkowski Park Krajobrazowy, informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją – stan zagrożenia epidemicznego i czasowym zamknięciem szkół, konkurs pt.: „Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają - 2020”. zaplanowany na 30 listopada 2020 r. zostaje odwołany. Rozważymy możliwość przeprowadzenia konkursu w innym terminie, o czym zostaną Państwo poinformowani.


Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica - Piotrowice 89
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
organizowanym w ramach międzynarodowej kampanii-
„Sprzątanie Świata 2020”
pod hasłem
„Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają - 2020”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) z gmin położonych w Przemkowskim Parku Krajobrazowym (gmina: Radwanice, Gaworzyce, Chocianów, Gromadka oraz Przemków).


Szczegóły konkursu przedstawiono w regulaminie konkursu, który znajduje się u wybranych nauczycieli oraz na stronie internatowej www.dzpk.pl w zakładce konkursy.
Koordynatorem konkursu jest Pani Anna Witrykus – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 509 76 10 55 lub 76 8310 924
Formularz zgłoszeniowy oraz prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 23.11.2020 r.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Obowiązek informacyjny do regulaminu

   Zapraszamy do udziału kl. VI,VII,VIII Szkół Podstawowych do udziału w tegorocznej edycji konkursu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu, warunkami uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez DZPK i odesłanie załączonej karty zgłoszeniowej do DZPK w terminie do 22 października 2020 r. pocztą na adres Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław, faxem 71 3367289, bądź e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania:

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Warunki uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez DZPK

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „JAK WALCZYĆ ZE SMOGIEM”, celem konkursu jest, pogłębienie wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze i życie człowieka oraz poznanie sposobów jego zapobiegania, rozwijanie zdolności artystycznych dzieci w prezentowaniu zjawisk przeciwdziałania smogowi.

Wydłużamy czas trwania konkursu. Na Wasze prace czekamy do 18 listopada.

Obowiązek informacyjny do regulaminów
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

   Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat parków krajobrazowych Dolnego Śląska, ich walorów w szczególności krajobrazowych, na podstawie obserwacji przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, a także pogłębienie kreatywności, zdolności manualnych i plastycznych.
Do konkursu zgłosiło się 24 uczniów z 14 Szkół Podstawowych naszego województwa. Komisja Konkursowa oceniła prace w oparciu o kryteria przedstawione w regulaminie.

Laureaci:

I miejsce: Barbara Błaszczykowska uczennica kl. VI A ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie
II miejsce: Przemysław Żydek uczeń kl. VB Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach
III miejsce: Julia Puzio uczennica kl. VB Szkoły Podstawowej w Kostomłotach

Przyznano również 3 wyróżnienia dla:

1. Alicji Nowak uczennicy kl. V ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich
2. Karoliny Piotrowskiej uczennicy kl. VII z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Marciszowie
3. Szymona Miciak ucznia kl. VII ze Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich

Gratulujemy zwycięzcom!

Nagrody zostaną przekazane do szkół w terminie do 23 czerwca.
Wszystkim uczestnikom , dziękujemy za udział i zaangażowanie.

   Celem konkursu było między innymi: inspirowanie i rozwijanie zainteresowań, wyobraźni i zdolności manualnych oraz umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu.
Na konkurs wpłynęło ponad 160 prac uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Prace były wykonane przy użyciu różnych materiałów i technik. Wykorzystane zostały między innymi: kredki, flamastry, liście, plastelina, mulina. Wybór laureatów i wyróżnionych nie był łatwy, ponieważ widać było, że uczestnicy konkursu wykazali się nie tylko pomysłowością, ale także zawarli w swoich pracach miłość i szacunek do przyrody.

Laureaci:

I miejsce: Miłosz Wojtowicz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu Śląskim kl. V
II miejsce: Kornel Czapłowski Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 Wałbrzych kl. IV
III miejsce: Nikola Sikorska Szkoła Podstawowa nr 4 Polkowice kl. VI

Wyróżnienia:
1. Błażej Makowski Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Stronie Śląskie kl. V
2. Magdalena Skrzypiec Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Kostomłoty kl.VI
3. Agata Drygas Szkoła Podstawowa nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Wrocław kl. VI
4. Weronika Adamczyk Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 Wałbrzych kl. IV

Gratulujemy zwycięzcom!

Nagrody zostaną przekazane do szkół w terminie do 23 czerwca.