Zespół zamkowo - pałacowy Zamek Książ, wybudowany został w latach 1288 - 1292, dla obrony przed Czechami, przez księcia świdnicko - jaworsko - ziębickiego, Bolka I. Od 1509 roku zamek przeszedł we władanie Hochbergów. W czasie II wojny światowej w 1941 roku, władze niemieckie skonfiskowały zamek Książ i rozpoczęły przebudowę wnętrz zamkowych na potrzeby wojskowe. Obecnie główne centrum turystyczne o znaczeniu międzynarodowym.
Sudeckie Stado Ogierów - położone w sąsiedztwie Zamku Książ. Zajmuje ponad 80 ha powierzchni, w tym 68 ha terenów użytkowanych rolniczo. Hoduje się tu konie rasy śląskiej, stanowiące krzyżówkę koni olenburskich z końmi wschodnio - fryzyjskim. W ostatnich latach prowadzi się hodowlę koni półkrwi angielskiej, stanowiące krzyżówkę koni rasy śląskiej z końmi pełnej krwi angielskiej.
Palmiarnia w Lubiechowie - zbudowana w latach 1911 - 1914. Obecnie możemy podziwiać w szklarni około 80 gatunków roślin egzotycznych.
Ruiny zamku Stary Książ - nad potokiem Pełcznicy - sztuczna ruina z końca XVIII w. Zbudowana na bazie dawnego zamku piastowskiego Bolka I. Sama ruina budowli w stylu eklektycznym wzniesiona została w latach 1794 - 1797. Do dziś zachowały się pozostałości głównego budynku zamku z zachowanym podziałem wewnętrznym. Brak w nim stropów, a z wieży zamkowej ocalały fragmenty. Zachowały się dwa renesansowe portale. Ocalała także część muru dawnego ganku prowadzącego do kaplicy, z której pozostały tylko ściany i resztki przykaplicznej wieży. Wokół zamku roztacza się wspaniały widok na zamek Książ i wąwóz Pełcznicy.
Ruiny Zamku Cisy - nad potokiem Czyżynki. Malownicze ruiny kamiennej warowni piastowskiej (1253 - 1301) wzniósł Bolko I. Po roku 1355, zamek spełniał bardzo ważną rolę w systemie obronnym księstwa świdnicko - jaworskiego. W 1466 roku zamek zostaje zdobyty przez oddziały husyckie i poważnie zniszczony. Na przełomie XV i XVI wieku dochodzi jednak do odbudowy i rozbudowy zamku. Pozostawione własnemu losowi ruiny i okolice podzamcza szybko pokrywa roślinność.
Willa Ma Fantaisie - miejsce po byłej rezydencji księżnej Daisy nad Czarnym Potokiem
(Poleśnica) . Obecnie można podziwiać bogate kolorystycznie skupiska azalii pontyjskiej i rododendronów oraz pozostałości zabudowy mieszkalno - gospodarczej i ogrodowej.

Obiekty stanowiące zabytki kulturowe w otulinie Parku:

Kościół św. Anny w Szczawienku - (gotycki z 1318 roku)
Kościół św. Michała w Dobromierzu - (XV w.)
Kościół św. Mikołaja - (gotycki XV w.)
Kościół św. Piotra i Pawła - (klasyczny XVIII w.) w Świebodzicach.
Ruiny gotyckiej kaplicy św. Anny - (XV w.) w Pełcznicy.
Murowany spichlerz - (XVIII w.) w Lubiechowie.
Dwór - (XVIII w.) w Witoszowie.
Piece wapiennicze - (XVIII w.) w Cieszowie.

Liczne drewniane domy wiejskie w Witoszowie, Lubiechowie, Strudze i Chwaliszowie. Zabytkowe parki podworskie i przypałacowe w Dobromierzu, Jaskulinie, Strudze, Witoszowie Górnym i Mokrzeszowie.