Rok 2019


Nazwa zadania:
Ścieżki dydaktyczne oraz zagospodarowanie turystyczne na terenie parków krajobrazowych Dolnego Śląska 2019.

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
58 594,01 zł netto

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
26 730,58,00 zł

Umowa dotacji nr 178/D/EE/WB/2019 z dnia 15.10.2019 r.

 

Rok 2017


Nazwa zadania:
Ścieżki dydaktyczne oraz zagospodarowanie turystyczne na terenie parków krajobrazowych Dolnego Śląska 2017.

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
62 381,38 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
37 600,00 zł

Aneks nr 01/2017 z dnia 17.08.2017

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
62 381,24 zł

 

 

Rok 2016


Nazwa zadania:
Ścieżki dydaktyczne i zagospodarowanie turystyczne w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska 2016.

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
55 293,51 zł brutto

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
32 300,00 zł

 

Rok 2015


Nazwa zadania:
Ścieżki dydaktyczne i zagospodarowanie turystyczne w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska 2015.

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
150 348,23 zł brutto

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
40 500,00 zł

Aneks nr 01/D/EE/WB/2015 z dnia 26.10.2015

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
183 615,73 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
40 500,00 zł.

 

Rok 2014


Nazwa zadania:
Ścieżki dydaktyczne i zagospodarowanie turystyczne w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska 2014.

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
128 550,20 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
65 000,00 zł

Aneks nr 01/2014 z dnia 11.07.2014

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
121 896,51 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
58 346,51 zł.

 

Rok 2011

Nazwa zadania:
Dydaktyczna ścieżka rowerowa w Parku Krajobrazowym „Dolina Bystrzycy”.

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
40 010,20 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
20 000,00 zł