Ścieżki dydaktyczne
"Wędrowanie po wulkanie" na Bazaltową Górę - Paszowice; czas przejścia około 3 godz., długość trasy 10 km;

"Wąwóz Myśliborski" - Myślibórz; długość ścieżki 4,5 km; geologia, flora i krajobraz Pogórza.

"Archeologiczna" - Myślibórz; długość ścieżki 4,0 km; grodziska wczesnośredniowieczne na krawędzi Sudetów.

"Las Świniec" - Muchów; długość ścieżki 4,5 km; Leśna - las jego geneza, struktura, przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

"Śladami kopaczy" - Chełmiec-Raczyce; długość ścieżki 5,0 km; ślady górnictwa polimetalicznego z końca XIX w.

"Synklina leszczyny" - Leszczyna; długość ścieżki 3,5 km; ślady górnictwa i hutnictwa z XIX wieku.

"Nad Groblą" - Grobla; długość ścieżki 7,5 km; stanowisko jarząbu, brekinii, lawy pukliste, wieża Radogost – walory krajobrazowe.

"W dolinie Błotnicy" - Męcinka-Bogaczów, długość ścieżki 6,0 km; rekreacja ruchowa w interesującym przyrodniczo terenie- ścieżka zdrowia.

"Lena" - Wilków; długość ścieżki 3,0 km; Użytek ekologiczny na zbiorniku osadów kopalni rud miedzi o pow. 41 ha, naturalna sukcesja roślin w tym rzadkich i chronionych.

Szlaki Turystyczne
PIESZE
Przez teren Parku, przebiega kilka szlaków turystycznych. Pozostają o­ne pod opieką oddziału PTTK - Jawor.

1. Szlak Wygasłych Wulkanów - kolor żółty, trasa: Legnickie Pole-Jawor-Myślibórz (europejski szlak dalekobieżny I-22) Pomocne-Ostrzyca-Złotoryja.

2. Szlak Brzeżyny - kolor czerwony, trasa: Złotoryja-Leszczyna-Chełmiec-Myślibórz-Grobla-Bolków.

3. Szlak Kopaczy - kolor niebieski, trasa I: Leszczyna-Sichów-Górzec, trasa II: Chełmiec-Jerzyków-Myślinów-Nowa Wieś Wielka-Lipa-Radzimowice-Wojcieszów.

4. Szlak Doliną Nysy Małej - kolor zielony, trasa: Grobla-Siedmica-Wąwóz Siedmicki-Muchów

ROWEROWE

1. Dookoła Wąwozu Myśliborskiego, dł. ok. 9 km - przebieg trasy: Myślibórz - Myślinów - Jakuszowa - Kobylica - Myślibórz (trasa dla rowerów górskich).

2. Stanisławów - Leszczyna - dł. 4 km - trasa widokowa

Punkty Widokowe
- naturalne: „Rosocha”, „Czartowska Skała”, „Rataj”,
- sztuczne: wieża z 1893 r., Radogost (389 m n.p.m)