Najstarsze ślady osadnictwa w widocznej formie - to grodziska nawiązujące do przebiegu -wczesnośredniowiecznej "Przesieki". W strefie krawędziowej Pogórza z ośrodkiem na Górzcu. Średniowieczne osadnictwo reprezentują pocysterskie wsie: Słup (1127 r.), Chełmiec, Pogwizdów, Męcinka (1202 r.), Pomocne, Muchów (1203 r.), Sichów (1217 r.).
Kościółki wiejskie o cechach gotyckich zachowały się w Pogwizdowie, Kondratowie, Nowej Wsi Wielkiej, Chełmcu, Myślinowie. Najstarsze wzmianki o górnictwie sięgają początków XVI w. i odnoszą się do kopalni rud miedzi w okolicy Chełmca. Ożywienie działalności górniczej miało miejsce również w II połowie XVIII w. i na przełomie XIX / XX w. Ostatnie kopalnie zamknięto w XX w: - w 1974 roku kopalnię rud miedzi „Lena”, a w 1999 kopalnię barytu w Stanisławowie.
Likwidacja tych kopalń polegała na usunięciu wszystkich urządzeń naziemnych i podziemnych, a wejścia do podziemnych wyrobisk zabezpieczono.
Obecnie, jedynie na obrzeżach Parku funkcjonują kamieniołomy bazaltu: "Męcinka", "Trupień", "Krzeniów" i "Winna Góra".