Park Krajobrazowy "Dolina Jezierzycy" to również obszar działalności człowieka - od tej najdawniejszej, aż do współczesności. Pierwsze znaleziska to pochodzące z neolitu narzędzia kamienne, który na tych ziemiach trwał od ok. 5 200 do ok. 1900 lat p.n.e. Narzędzia takie odkopano we wsiach: Dębno, Młoty i Orzeszków. Z tych samych miejscowości pochodzą znaleziska z przełomu epoki brązu (1900 - 700 lat p.n.e.) i żelaza, szczególnie z jej pierwszego okresu zwanego halsztatem (700 - 400 lat p.n.e.), przy czym w Dębnie, Młotach i Wodnicy okryto cmentarzyska z urnami, naczyniami i pierścienicami, a w Młotach i Wodnicy także dwie osady z tego okresu. Na stanowiska archeologiczne halsztackie w Dębnie natrafiono jeszcze przed wojną przypadkowo - przy budowie drogi (naczynia charakterystyczne dla kultury łużyckiej (1300 - 400 lat p.n.e.) Z tego okresu pochodzi też grodzisko w Kretowicach położone w widłach rzeki Jezierzycy i jej dopływu Birży, wśród podmokłych łąk, 1 km na zachód od wsi. Zachowała się tu nie tylko ceramika, polepa, kości zwierząt i węgiel drzewny, ale także ślady fosy na zewnątrz wałów w formie podłużnych zagłębień terenu. Z wczesnym średniowieczem (VII-XIII wiek) związane są miejscowości: Kretowice, Dębno (ceramika) oraz Orzeszków (szkieletowe cmentarzysko).
Spośród obiektów architektury sakralnej najciekawszy jest kościół pw. św. Marii Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej, pochodzący z początku XI wieku. Ponadto warto zwrócić uwagę na charakterystyczne elementy wielu wsi, jakimi są przydrożne drewniane krzyże oraz murowane kapliczki (Kretowice, Krzydlina Wielka). Zajmujące są także obiekty znajdujące się w sąsiedztwie Parku. Należy do nich przede wszystkim cysterski zespół poklasztorny w Lubiążu, będący jednym z najcenniejszych i największych w Europie Środkowej (w podziemiach spoczywają szczątki wielu piastowskich władców Śląska). Zwiedzając pobliski Wołów warto obejrzeć: poewangelicki kościół pw. św. Wawrzyńca, barokowy kościół parafialny pw. Karola Boromeusza, zamek piastowski z przełomu XV-XVI wieku, a także gotycki ratusz i fragmenty murów obronnych z I połowy XV wieku. Zachwycić się można także urodą zabytkowych barokowych i klasycystycznych kamieniczek z XVII i XVIII i wieku.