Relikty górnictwa rud metali: srebra, miedzi i ołowiu, zachowały się w niewielkiej ilości. Związane ono było z żyłami kruszconośnymi okolic Walimia, Srebrnej Góry, doliny Bystrzyckiej i Jugowic. Ślady tej działalności są słabo czytelne. Ruiny zameczku - strażnicy na Zamecznej Górze z XIV wieku. W czasie ostatniej wojny, w zachodniej części Gór Sowich Niemcy rękami więźniów wykuli w skałach rozległy system sztolni Kompleksu "Olbrzym" w rejonie Walimia i pod Górą Osówka: obecnie wielka atrakcja turystyczna.