Rok 2022

Nazwa zadania:
„Parki krajobrazowe - wiedza i świadomość - wydawnictwa DZPK 2022”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
61 455,15 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
25 000,00 zł

 

Rok 2021

Nazwa zadania:
„Parki krajobrazowe - wydawnictwa DZPK 2021”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
48 245,10 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
18 597,62 zł

 

Rok 2020

Nazwa zadania:
„Edukacja ekologiczna - przyroda i krajobraz w poznawaniu parków krajobrazowych Dolnego Śląska”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
42 507,80 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
19 254,40 zł

 

Rok 2019

Nazwa zadania:
„Wartości przyrodnicze w parkach krajobrazowych województwa dolnośląskiego”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
38 853,30 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
16 355,00 zł

 

Rok 2018

Nazwa zadania:
„Bioróżnorodność w parkach krajobrazowych województwa dolnośląskiego

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
42 833,58 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
20 100,00 zł

 

Rok 2017

Nazwa zadania:
„Działania ekologiczne w parkach krajobrazowych województwa dolnośląskiego

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
98 831,34 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
60 000,00 zł

 

Rok 2016

Nazwa zadania:
„Przyroda, historia, krajobraz i świadomość ekologiczna - najciekawsze wartości parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
66 861,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
33 800,00 zł

Nazwa zadania:
Parki krajobrazowe Dolnego Śląska - miejsca warte poznania”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
65 043,50 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
43 200,00 zł

 

Rok 2015

Nazwa zadania:
Przyroda i edukacja w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska - wydawnictwa DZPK 2015”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
96 988,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
44 300,00 zł

Aneks nr 2 do umowy dotacji nr 062/D/EE/JG/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r.

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
47 988,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
14 400,00 zł.

 

Rok 2014

Nazwa zadania:
Parki krajobrazowe - edukacja i turystyka w zgodzie z przyrodą

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
77 793,20 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
38 900,00 zł

Aneks nr 02/2014 z dnia 26.08.2014

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
74 532,04 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
35 980,00 zł.