Rudawski Park Krajobrazowy

Informacje Ogólne

1. Typ krajobrazu: R/L
2. Data utworzenia: 16 listopada 1989 r.
3. Powierzchnia Parku: 15705 ha
4. Powierzchnia otuliny: 6600 ha
5. Położenie administracyjne Parku z otuliną:
- powiat: Jawor (gm. Bolków),
- powiat: Jelenia Góra (gm. Janowice Wielkie, miasto Jelenia Góra, miasto Kowary, gm.Mysłakowice),
- powiat: Kamienna Góra (miasto i gm. Kamienna Góra, gm. Marciszów).

Położenie i obszar Parku
Rudawski Park Krajobrazowy położony jest na pograniczu Sudetów Zachodnich i Środkowych. Obejmuje masyw Rudaw Janowickich, Góry Sokole oraz Góry Ołowiane. Dominującym elementem krajobrazu Parku jest główny grzbiet Rudaw Janowickich rozciągający się od Przełęczy Kowarskiej (727 m n.p.m.), po przełomową dolinę Bobru między Ciechanowicami a Janowicami Wielkimi. Ma on charakter potężnego wału o wyrównanej powierzchni i stosunkowo stromych zboczach, oddzielającego od siebie dwa rozległe obniżenia terenu: Kotlinę Jeleniogórską i Kotlinę Kamiennogórską. W linii grzbietowej wyraźnie zaznaczają się dwie przełęcze: Pod Bobrzakiem (805 m n.p.m.) oraz Rudawska (740 m n.p.m.).
Najwyższym wzniesieniem w obrębie Parku jest Skalnik (945 m n.p.m.), a najniżej położonym miejscem jest koryto rzeki Bóbr w okolicach Wojanowa-Bobrowa (ok. 350 m n.p.m.).

Pod względem geomorfologicznym Park, łącznie z otuliną obejmuje (wg Kondrackiego, 1994) następujące mezoregiony pogranicza Sudetów Zachodnich i Środkowych:

• Rudawy Janowickie (w całości),
• Kotlinę Jeleniogórską (część wschodnią),
• Góry Kaczawskie (Góry Ołowiane),
• Bramę Lubawską (zachodnia część Kotlin: Marciszowskiej i Kamiennogórskiej).

W ujęciu Walczaka (1968) w/w mezoregiony przedstawione są następująco:

• Rudawy Janowickie [bez części pn-wsch. (cz. Kotliny Marciszowskiej)],
• Kotlina Jeleniogórska (cz. wsch.: Obniżenie Mysłakowic (część), Wzgórza Łomnickie (część), Wzgórza Karpnickie (całość), Wzniesienia Dziwiszowskie (część),
• Góry Kaczawskie (Góry Ołowiane, wsch. część Grzbietu Zachodniego),
• Kotlina Kamiennogórska (zach. część Obniżenia Leska i Kamiennej Góry).

Charakterystyczną cechą krajobrazu Rudaw Janowickich jest zróżnicowana morfologia głównych grzbietów górskich, liczne wzniesienia i kulminacje oraz towarzyszące im skałki bądź grupy skalne (np. Góry Sokole, Starościńskie Skały, Skalny Most, Fajka, Skalnik itp.). Góry Ołowiane z kulminacją Turzca (690 m n.p.m.), oddzielone są od Rudaw Janowickich malowniczym przełomem Bobru. Także wyraźnie oddzielone od Rudaw Janowickich są Góry Lisie (671 m n.p.m.), które mają postać niewielkiego grzbietu (dł. około 3,5 km) o południkowym przebiegu.