Zagospodarowanie turystyczne
Tradycyjnie wykształcone formy turystyki na terenie Parku to turystyka krajoznawcza, obejmująca turystykę pieszą, narciarstwo śladowe i turystykę rowerową (opartą na sieci dobrze rozwiniętych szlaków rowerowych). Szczególne znaczenie posiada również turystyka wspinaczkowa, związana tradycyjnie od wielu lat z grupami skalnymi w Górach Sokolich. Rozwój bazy noclegowej w miejscowościach letniskowych Parku (gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, schroniska, pola namiotowe itp.) sprzyja wypoczynkowi pobytowemu osób, które poza Rudawami Janowickim zwiedzają także inne pasma górskie Sudetów Zachodnich (np. Karkonosze). Na terenie Parku i jego otuliny wytyczono ogółem 152 km szlaków turystycznych (Park - 69 km, otulina - 83 km).
Wśród 12 szlaków w Rudawach Janowickich szczególną rolę odgrywają przebiegające przez teren Parku 3 szlaki dalekobieżne:
• Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza (czerwony),
• Szlak Międzynarodowy E 3 (niebieski),
• Szlak Zamków Piastowskich (zielony).

Najważniejsze węzły szlaków turystycznych znajdują się przy schronisku "Szwajcarka" w Górach Sokolich oraz na zachodnim zboczu Skalnika.

Główne trasy rowerowe
- Euroregionalny Turystyczny Szlak Rowerowy "Dolina Bobru" (oznaczony ER-6),
- Euroregionalny Szlak Rowerowy "Liczyrzepa" (oznaczony ER-2),
- Rowerowa Obwodnica Jeleniej Góry (oznaczona kolorem zielonym),
- sieć pozostałych, krajowych szlaków rowerowych i ich łączników.

Punkty widokowe
- Bolczów - ruiny zamku (561 m),
- Głaziska Janowickie (ok. 650 m),
- Krzyżna Góra (654 m),
- Rudnik (853 m),
- Sokolik (623 m),
- Skalnik (945 m),
- Starościńskie Skały (718 m),
- Wielka Kopa (871 m),
- Wołek (878 m).

Imprezy ogólnodostępne
- Pieszo-Narciarski Zlot PTSM (luty/marzec),
- Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Bobrze im. Andrzeja Strycharczyka (maj),
- Wrzesień Jeleniogórski (wrzesień),
- Dni Kowar (lipiec),
- Dni Mysłakowic (czerwiec).

Ważniejsze placówki naukowe i kulturalne
- Muzeum Karkonoskie (Jelenia Góra),
- Muzeum Przyrodnicze (Jelenia Góra),
- Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego (Kamienna Góra),
- Leśny Bank Genów (Kostrzyca),
- Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska (Kowary).