Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej oraz Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu podpisali porozumienie o współpracy. Dokument określa zakres i tryb uczestnictwa Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w procesie resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych na Dolnym Śląsku.

   W „Chełmach” obchodziliśmy Światowe Dni Ptaków Wędrownych. Z tej okazji Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zorganizował Terenowe Warsztaty Przyrodnicze dla szkół podstawowych powiatu jaworskiego. W jesiennej edycji Warsztatów wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze.

   W dniu 5 listopada 2021 odbyło się jesienne sprzątanie brzegów rzeki Kamienicy w okolicach Barcinka na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Butelki plastikowe i szklane, puszki, różnego rodzaju elementy plastikowe i metalowe oraz wiele innych odpadów, które niesie woda i które pozostawiają turyści na szlaku turystycznym i ścieżce edukacyjnej pt. ,,Jezioro Pilchowickie" prowadzącej wzdłuż jeziora i przez rzekę Kamienicę, zostały zebrane w ramach akcji i zaangażowania pracowników różnych instytucji na rzecz ochrony przyrody. W sprzątaniu uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Lwówek Śląski, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, Gminy Stara Kamienica oraz pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra.

 W dniu 22 października 2021r. w ramach akcji Zielone Kąty na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, która była organizatorem przedsięwzięcia, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych przy współudziale osadzonych z Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu, wziął udział w akcji sadzenia drzew.  Nasza jednostka na mocy Porozumień podpisanych z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu realizuje projekt „Zwiększenie bioróżnorodności Polski poprzez ekoresocjalizację osadzonych”. Osadzeni posadzili w ramach akcji kilkadziesiąt drzew  (klony, jarząby i jarzębiny) w Parku Krajobrazowym Dolina Bystrzycy w miejscowości Sońnica oraz Jurczyce. Miejsca sadzenia zostały wytypowane przez gminę. Rozpoczęcie akcji  poprzedziła krótka prelekcja z zakresu wpływu nowych nasadzeń na bioróżnorodność, a także instruktaż odnośnie prawidłowego przebiegu poszczególnych etapów sadzenia drzew. 

   Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Myśliborzu zwyciężył w plebiscycie Radia Wrocław TOP 5 dolnośląskich organizacji pracujących dla dzikich zwierząt. Bardzo dziękujemy za nominację oraz wszystkim, którzy brali udział w głosowaniu.

 

   Dzień Krajobrazu w Polsce obchodzony jest od 2016 r. Data ta nie jest przypadkowa, jest to bowiem rocznica podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, dokumentu którego celem jest promowanie działań na rzecz krajobrazu, jego ochrona, zarządzanie i planowanie oraz organizowanie europejskiej współpracy w tym zakresie. W 2017 r. Rada Europy z inicjatywy Polski ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

   Drzewa to, organizmy roślinne o największych rozmiarach w świecie roślin. W wielu kulturach stanowią miejsca przebywania różnorakich bóstw, ze względu na to są przedmiotem czci i szacunku. Wiekowe drzewa chroni się nie tylko jako wytwory zjawisk przyrodniczych, ale także jako obiekty kulturowe. Cele ochrony drzew są różnorakie: naukowe, genetyczne, krajobrazowe (estetyczne), ekologiczne, historyczne (zabytkowe, pamiątkowe), patriotyczne, dydaktyczne.
Pomysłodawcą Światowego Dnia Drzewa był amerykański znawca i miłośnik przyrody Juliusz Sterling Morton.
Ze względu na ta wyjątkową okazję pragniemy przedstawić gatunek drzewa jakim jest lipa szerokolistna.

I przyszła jesień…

W przyrodzie, chyba najbardziej charakterystycznym znakiem rozpoznawczym są spadające liście i odlatujące w kluczach „do ciepłych krajów” stada ptaków. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego dlaczego ptaki migrują, w jakim celu przelatują niekiedy bardzo długie trasy, co skłania je do podjęcia wędrówki?

To zapraszamy do wzięcia udziału w TERENOWYCH WARSZTATCH PRZYRODNICZYCH NAD ZBIORNIKIEM SŁUP – edycja JESIEŃ 2021.

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych organizuje dla szkół podstawowych Terenowe Warsztaty Przyrodnicze. Jeżeli są Państwo zainteresowani bezpłatnymi zajęciami przyrodniczymi na świeżym powietrzu bardzo prosimy o kontakt pod numerem telefonu 76 870 80 02 (wewn. 15) lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Proponowane terminy spotkań w terenie to:  2 (wtorek) i 12 (piątek) listopada 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

„Dziko i zielono na talerzu w parkach krajobrazowych”
czyli
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
na XLI Dniach Otwartych Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu


W ubiegłą sobotę – 25 września - odwiedzający teren targowy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zostali zaskoczeni przez przyrodę. Praktycznie przy samym wejściu na teren zielony DODRu przybyłych witał imponujących rozmiarów bielik.

   Wczoraj tj. 21.09.2021 r. gościliśmy w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu przedstawicieli Światowej Sieci Geoparków UNESCO, którzy w ciągu kilku dni dokonają oceny walorów przyszłego geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów pod kątem włączenia regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

Co to jest Geopark? - dowiesz się na końcu artykułu.

W siedzibie Parku Krajobrazowego „Chełmy” Ilias Valiakos z Grecji i Margaretha Roelfs z Holandii spotkali się z wójtem Gminy Paszowice Sebastianem Oszczędą, dyrektorem Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Piotrem Śniguckim, z-cą dyrektora DZPK Markiem Cieślakiem i prezesem Jaworskiego oddziału PTTK Leszkiem Drabczykiem.

W spotkaniu uczestniczyła Julia Tarkowska ze Stowarzyszenia Kaczawskiego, prof. Piotr Migoń z Uniwersytetu Wrocławskiego, Mariusz Foryś wójt Gminy Mściwojów, Małgorzata Świderska dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach oraz Mariola Miakinik z Urzędu Gminy Paszowice i Tomasz Horoszko z Parku Krajobrazowego „Chełmy”.