Gra terenowa - Poznajemy Parki Krajobrazowe Dolnego ŚląskaOgólnopolski Dzień Parków Krajobrazowych – święto parków krajobrazowych – w tym roku po raz pierwszy obchodzony w Polsce. Jako datę ustalono drugą sobotę września, która w 2022 roku przypada 10 września.
Park krajobrazowy wg ustawy o ochronie przyrody w Polsce jest jedną z form ochrony przyrody. Obejmuje on obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Na Dolnym Śląsku utworzonych jest 12 parków krajobrazowych. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Parków Krajobrazowych Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu przygotował grę terenową pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Dolnego Śląska” dla wszystkich miłośników przyrody - zarówno mieszkańców województwa, jak i turystów odwiedzających region dolnośląski. Gra polega na odnalezieniu i odrysowaniu 12 symboli dolnośląskich parków umieszczonych w najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo, historycznie i widokowo miejscach parków krajobrazowych.

Plakat gra terenowa - poznajemy Parki Krajobrazowe Dolnego Śląska

   Złota Pinezka Map Google dla Ślężańskiego Parku KrajobrazowegoMiło mi poinformować, iż w tegorocznym plebiscycie Gooble Map zorganizowanym z okazji 15 rocznicy istnienia aplikacji w ramach zorganizowanego przez siebie konkursu na najlepsze atrakcje turystyczne w Polsce firma ta przyznała nagrodę Złotą Pinezkę dla Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Nagroda jest tym bardziej zaszczytna, że jest ona przyznawana na podstawie opinii użytkowników tej aplikacji. Opinie i oceny użytkowników korzystających z aplikacji z całego kraju i innych państw, są podstawą do przyznania przez koncern Google Statuetki Złotej Pinezki Map Google w 2022 roku.

   JerzykCorocznie do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Myśliborzu przywożone są ptaki, których ludzie często nie potrafią zidentyfikować/rozpoznać bądź mylą z jaskółkami ze względu na podobną sylwetkę i upierzenie.

Dbajmy o jerzyki w naszym otoczeniu, bo to „naturalna broń biologiczna” przeciwko nielubianym przez człowieka komarom, meszkom, a które są pokarmem tych ptaków.

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu O/Legnica – Piotrowiec 89, w dniu 10 sierpnia 2022 r., zorganizował i przeprowadził zajęcia edukacyjne w ramach obchodów OGÓLNOPOLSKIEGO WIELKIEGO DNIA PSZCZÓŁ. Liczne atrakcje zorganizowano przy siedzibie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, z których skorzystało blisko 50 osób, w tym dzieci z Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, a także mieszkańcy Przemkowa i Piotrowic.

   W dniu 8 sierpnia, od kilku lat w Polsce, obchodzi się Wielki Dzień Pszczół. Organizowane są wydarzenia, prelekcje i warsztaty mające na celu przybliżyć społeczeństwu wiedzę na temat pszczół oraz ich roli w przyrodzie. W tym roku Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra zorganizował obchody Wielkiego Dnia Pszczół w dniu 10 sierpnia na terenie ogrodu dydaktycznego przy siedzibie oddziału. W spotkaniu udział wzięły dzieci i młodzież z Karkonoskiego Klubu Sportowego w Jeleniej Górze oraz Świetlicy Wiejskiej w Janowicach Wielkich.

   W dniu 1 sierpnia 2022 w Karpaczu odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Piknik karkonoskich supermocy” zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Karpaczu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Karkonoskiego Parku Narodowego, Związku Gmin Karkonoskich, GOPR Karkonosze, OSP Karpacz, Miejskiego Muzeum Zabawek oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra.  Zarówno mieszkańcy jak i turyści licznie odwiedzali nasze stoisko promocyjne, aktywnie uczestnicząc w grach i zabawach przyrodniczych, a także chętnie korzystali z oferty edukacyjnej i informacyjnej w postaci bezpłatnych wydawnictw o parkach krajobrazowych – ulotek, map, broszur. Nasi najmłodsi goście opuszczali stoisko z drobnymi upominkami. Podczas rozmów z turystami odwiedzającymi Karpacz zachęcaliśmy również do odwiedzania parków krajobrazowych naszego regionu, promując ciekawe, mniej znane miejsca Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

   Ogród dydaktyczny przy siedzibie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Jeleniej Górze to zielony kącik do realizacji edukacji ekologicznej na świeżym powietrzu. Wyposażony jest on w infrastrukturę dydaktyczną i liczne nasadzenia. Przy sprzyjających warunkach pogodowych uczestnicy zajęć na temat ochrony przyrody i zagadnień o parkach krajobrazowych poznają i doświadczają bezpośredniego kontaktu z różnego rodzaju gatunkami roślin i zwierząt.

Ogród dydaktyczny podzielony jest na kilka części zawierających każdy aspekt tematyki przyrodniczej m.in. ekspozycja geologiczna, kącik pszczelarski, łąka kwietna, oczko wodne, stanowisko do segregacji odpadów. Na terenie ogrodu jest wiata edukacyjna, a także liczne tablice i pulpity informacyjne dotyczące m.in. chmur i atmosfery, ptaków, nietoperzy, grzybów. Występują tutaj także liczne nasadzenia roślinne - rośliny zielne i ozdobne, krzewy i drzewa, w tym pomnik przyrody – miłorząb dwuklapowy. Jednak najbardziej kolorową, kwitnącą oraz pachnącą częścią ogrodu są rabaty obsadzone ziołami i roślinami użytkowymi.

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Oddział Legnica – zorganizował w dniu 28 lipca br., na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, wyjątkowy wieczorny spacer.

W spotkaniu uczestniczyli miłośnicy przyrody, poszukiwacze wiedzy o płazach i przyrodzie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy, wśród których liczną grupą były dzieci, spędzili ten wieczór niezwykle interesująco.

   Akcja pt. „Bezpieczne wakacje” to coroczny cykl spotkań organizowany przez Staż Miejską w Jeleniej Górze wraz z partnerami akcji na temat podstawowych zasada bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach, podczas spędzania wolnego czasu wakacyjnego. W dniu 12 lipca 2022 roku na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbyło się pierwsze spotkanie rozpoczynające cykl imprez pod w/w hasłem zaplanowanych do organizacji w lipcu i sierpniu w różnych miejscach miasta. Spotkania te adresowane są do dzieci i młodzieży spędzających wakacje na terenie miasta i okolic, grup zorganizowanych i instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz mieszkańców i turystów odwiedzających region jeleniogórski.

   Różnorodne naturalne siedliska to cenna wartość przyrodnicza Rudawskiego Parku Krajobrazowego, jako jednej z form ochrony przyrody w Polsce. Łąki są jednymi z nich, bogatymi w liczne gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Na uwagę zasługują w szczególności obszary nieleśne położone m. in. w Strużnicy, Ciechanowicach, Rędzinach czy Raszowie, a wśród gatunków łąkowych rzadkich i chronionych storczyki.

Storczyki - to grupa roślin o różnych preferencjach siedliskowych w zależności od konkretnego gatunku. Jedne wolą obszary podmokłe jak np. kukułka plamista, natomiast część z nich preferuje nasłonecznione łąki i murawy. Do takich storczyków należą storczyki (kukułki) bzowe. Są one narażone na wyginięcie dlatego też objęto je ścisłą ochrona gatunkową. Występują głównie w południowej Polsce. Stanowisko z największą liczbą osobników znajduję się w Pieninach. Jeśli chodzi o Sudety gatunek ten można spotkać na terenie Gór i Pogórza Kaczawskiego, Rudaw Janowickich czy Gór Bardzkich, Złotych i Kamiennych. Charakterystyczną cechą tego storczyka jest wczesne rozpoczęcie kwitnienia (już w kwietniu) aby zakończyć je najpóźniej na początku lipca. Kwiatostan występuje w 2 odmianach barwnych: kwiaty biało-żółte (nazywane Ewą) i kwiaty bordowo-purpurowe (zwane Adamem) rosną obok siebie. Mogą one też tworzyć różowe mieszańce. Mają zapach kwiatów czarnego bzu jednak nie produkują nektaru. Podczas kwitnienia na niewielkiej przestrzeni może pojawić się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset osobników. W tym roku storczyki bzowe także nie zawiodły i pojawiły się licznie na łąkach w Rudawskim Parku Krajobrazowym.