Po dwuletniej przerwie ponownie w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie edukacyjne pt. „EKOprzedszkolak”. Uczestnikami były dzieci z Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich oraz laureaci dwóch konkursów przyrodniczych.
W programie spotkania, które odbyło się 7 czerwca, były zajęcia edukacyjne w formie gier i zabaw przygotowanych przez pracowników oddziału m.in. na temat pożytecznych owadów, ziół czy ptaków. Dzieci z naturalnych materiałów samodzielnie wykonywały prace przyrodnicze – rysowały, malowały i dekorowały, a także poznawały różne gatunki owadów, tych małych pod mikroskopem jak i tych większych wraz z pokazowym modelem pszczoły miodnej. Zajęcia, ze względu na zachmurzenie i opady, odbywały się w salach edukacyjnych a także w zadaszonych miejscach w ogrodzie dydaktycznym. Pomimo takiej aury wszyscy fajnie bawili się. Dodatkowym elementem spotkania było podsumowanie dwóch konkursów plastycznych pt. „Dzika przyroda nocą” i „Dzicy mieszkańcy ogrodów” oraz wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów i wyróżnionych. Zwycięskie prace konkursowe zostały zaprezentowane wszystkim uczestnikom spotkania edukacyjnego. Pomiędzy różnymi warsztatami przyrodniczymi organizator zapewnił poczęstunek i napoje.

 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach organizowanej
VII edycji WARSZTATÓW PLENEROWYCH pt. „Spotkania z przyrodą w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska” w dniu 27 maja 2022 r. w miejscowości Myślibórz koło Jawora (parking „Słoneczna Łąka”) zorganizował po raz kolejny „Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2022”

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych DZPK Wrocław prowadzi edukację ekologiczno-przyrodniczą
w formie całorocznych i bezpłatnych zajęć na terenie 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska.
Grupy docelowe obejmują: dzieci przedszkolne, dzieci ze szkół podstawowych, młodzież licealną, studentów i dorosłych.

   Już po raz VII do udziału w imprezie zaproszone zostały najaktywniejsze szkoły z Dolnego Śląska, które w ramach zadania pt. „Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza realizowana przez DZPK Wrocław w roku 2022” uczestniczyły w zajęciach ekologicznych w ośrodkach edukacyjnych Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
Propozycja uczestnictwa w VII warsztatach plenerowych skierowana została również do szkół, które wcześniej nie korzystały z oferty edukacyjnej DZPK.
   Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu.
Do realizacji imprezy zaangażowani zostali pracownicy DZPK, którzy, na co dzień opiekują się dwunastoma parkami krajobrazowymi, położonymi na Dolnym Śląsku.
Uczestnicy festynu (250 osób z 6 szkół), podzieleni zostali na grupy i wraz z opiekunami poruszali się po przygotowanych leśnych ścieżkach, rozwiązując zadania konkursowe, które obejmowały m.in. zagadnienia przyrodnicze, artystyczne oraz sprawnościowe.

Stanowiska zadaniowe położone były na terenie Nadleśnictwa Jawor w zróżnicowanym hipsometrycznie terenie (wzgórze Rataj, „Wąwóz Myśliborski”, Parking „Słoneczna Łąka”, a także na terenie ośrodka dydaktycznego Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu na terenie gminy Paszowice oraz Parku Krajobrazowego „Chełmy”.

   Coroczne wędrówki ptaków to jeden z największych fenomenów przyrody. Obecnie możemy obserwować wiosenny powrót ptaków z zimowisk na swoje tereny lęgowe. Wiosną ptaki do Polski przybywają w różnych okresach. Najwcześniej, bo na przełomie lutego i marca pojawiają się skowronki, szpaki oraz zięby. W kwietniu przylatują czajki, żurawie, a także bociany. Jako ostatnie przylatują ptaki owadożerne np. jerzyki pojawiające się w pierwszych dniach maja. Gdy usłyszymy lub zobaczymy wilgę czy kukułkę możemy mieć pewność, że wiosna jest już w pełni!

Przedstawiamy Państwu laureatów dolnośląskiego konkursu pt. „Nasze ścieżki przyrodnicze”.

Organizatorem ogłoszonego 21 lutego 2022 r. konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z: Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Karkonoskim Parkiem Narodowym, Parkiem Narodowym Gór Stołowych oraz Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu.

W dniu 12.04.2022 r. Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu wytypowała laureatów i przyznała nagrody.
1.   W kategorii I: klasy 1-3 (23 szkoły) https://bit.ly/3FRjFMg
2.   W kategorii II: klasy 4-5 (26 szkół) https://bit.ly/39On2HG

Organizatorzy ufundowali nagrody rzeczowe oraz wycieczki autokarowe (49) dla zwycięskich klas szkolnych wraz z pobytem i zajęciami w:
   •   CEEIK „Salamandra” w Myśliborzu i w Parku Narodowym Gór Stołowych - wycieczka dwudniowa,
   •   CEEIK „Salamandra” w Myśliborzu i w Karkonoskim Parku
   •   Narodowym - wycieczka dwudniowa,
   •   CEEIK „Salamandra” w Myśliborzu - wycieczka dwudniowa,
   •   Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” - wycieczka jednodniowa,
   •   CEEIK „Salamandra” w Myśliborzu - wycieczka jednodniowa.
Prace konkursowe można obejrzeć tutaj: https://bit.ly/3LgEr8W
Informacja o przebiegu konkursu: https://bit.ly/3w8G2cK

W ramach przyznanych nagród, zwycięskie grupy szkolne zaczęły gościć w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

   W dniu 22 kwietnie 2022 r., Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica wspólnie z zarządem Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemkowie oraz przy ogromnym zaangażowaniu kadry dydaktycznej i uczniów klasy I – III Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie, zorganizowali akcję „Sprzątanie Świata - Przemkowski Park Krajobrazowy 2022” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi.

   Ropucha szaraDolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Oddział Legnica - zorganizował w dniu 9 kwietnia br., na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w obszarze użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, wyjątkowe wieczorne słuchowisko.
W spotkaniu uczestniczyli miłośnicy przyrody, poszukiwacze wiedzy o płazach i awifaunie przemkowskich obszarów przyrodniczych. Uczestnicy spędzili ten sobotni wieczór niezwykle interesująco - z rodziną, w towarzystwie płazów, charakterystycznej – wiosennej awifauny, w ostępach przyrodniczych Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

   Akcja o zakazie wypalania traw to coroczne przypominanie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o negatywnym wpływie tego działania na środowisko przyrodnicze, szczególnie tereny objęte ochroną prawną oraz życie człowieka.

   Każdego roku w czasie wiosny wzrasta zagrożenie pożarami wynikającymi z wypalania traw i nieużytków rolnych. Dlatego co roku przypominamy, że wypalanie jest szkodliwe zarówno dla środowiska przyrodniczego, w którym żyjemy, jak i dla nas samych, mienia i zdrowia ludzkiego. Cierpią rośliny i zwierzęta, gleba ulega degradacji a powietrze zanieczyszczeniu.
Jak podaje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej tylko do końca marca 2022 roku straż pożarna interweniowała na terenie całego kraju ponad 20 tys. razy do pożarów łąk, traw i nieużytków rolnych, z czego ponad 2500 interwencji było na obszarze województwa dolnośląskiego.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich instytucji z terenu województwa dolnośląskiego o włączenie się do akcji „Zakaz wypalania traw” i rozpropagowanie informacji o negatywnych skutkach wypalania traw.
Szerokie rozpropagowanie materiałów poprzez media społecznościowe, strony internetowe, biuletyny informacji publicznej czy tablice ogłoszeń przyczyni się do wzrostu świadomości społeczeństwa oraz zmniejszenia tego zjawiska. Dołącz do naszej akcji „ZAKAZ WYPALANIA TRAW” - udostępnij plakat, przepisy prawne i apel (do pobrania poniżej).

 

 

Apel
Przepisy prawne

   Przemkowska Noc Sów – 2022Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Oddział Legnica - zorganizował na terenie rezerwatu przyrody „Łęgi źródliskowe koło Przemkowa” w Przemkowskim Parku Krajobrazowym spotkanie w niepowtarzalną noc z nasłuchiwaniem odgłosów sów w ostępach leśnych.
   W niezwykłym – nocnym spotkaniu uczestniczyli miłośnicy sów, pasjonaci przyrody, poszukiwacze wiedzy i przygody oraz odważni mieszkańcy Przemkowa, którzy niezwykle interesująco spędzili czas z rodziną w tę wyjątkową noc.

   Spacer po mokradłach Przemkowski Park Krajobrazowy  użytek ekologicznyDolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Oddział Legnica - Przemkowski Park Krajobrazowy, włączył się w obchodzony 02 02. 2022 r., Światowy Dzień Mokradeł, pod hasłem:

"DOCENIAĆ – ZARZĄDZAĆ – ODTWARZAĆ - KOCHAĆ”
MOKRADŁA
PRZEMKOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

W tym roku Światowy Dzień Mokradeł, po raz pierwszy obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W obchodach Światowego Dnia Mokradeł o charakterze TERENOWYM, w tym wyjątkowym roku, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych wynikających z epidemii wirusa Sars-Cov-2, uczestniczyły 84 osoby – podzielone na grupy edukacyjne i wyłącznie w terenie.